In English Auf Deutsch

Yrittäjyyslinja

Ylöjärven lukio on toinen Suomen kahdesta valtakunnallisen yrittäjyyden erityisen koulutustehtävän saaneesta lukiosta, ja ainoa yrittäjyyslukio pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Yrittäjyyslinjamme voitti Pirkanmaan yrittäjyyskasvatusteko 2019 -palkinnon Yrittäjän päivän juhlassa 5.9.2019.

 

 • Lue täältä lisää yrittäjyyslinjalaisten tunnelmista ja mielipiteistä Yrittäjyyslinjasta.
 • Kuuntele tästä Ylöjärven lukion Jarkko Tuomennoron haastattelu Yrittäjyyslinjasta.
Uskalla yrittää -kilpailun 2020 perus- ja toisen asteen pääpalkinto myönnettiin Ylöjärven lukion neljän opiskelijan perustamalle Jalo NY:lle.

 

Yrittäjyysopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia tulevaisuuden työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia, kuten tiimityö-, vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja. Yrittäjyyslinjaltamme valmistuu nuori, joka tunnistaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan, tarttuu rohkeasti haasteisiin ja ymmärtää verkostoitumisen merkityksen oman menestyksensä rakentamisessa. Opiskelija saa erinomaiset tiedot, taidot ja kyvyt menestyä nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä maailmassa.

Opintojen aikana opiskelija oppii projektinhallintaan, yrityksen perustamiseen sekä markkinointiin ja myyntityöhön liittyviä käytännön taitoja. Jokainen opiskelija toimii yrittäjänä Valon Tekijät Osuuskunnassa koko opintojensa ajan ja saa mahdollisuuden kartuttaa työkokemustaan työharjoittelussa. Yritysyhteistyön myötä hän saa kattavan kuvan liike-elämästä ja luo verkostoja tulevaisuutta varten. Yhteistyö yrittäjyysopintoja tarjoavien korkeakoulujen kanssa antaa mahdollisuuden tutustua jatko-opintomahdollisuuksiin jo lukioaikana.

Yrittäjyysopinnoissa työskennellään tiimeissä. Opintoihin sisältyy opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia projektia, jotka mahdollistavat eri rooleissa toimimisen ja omien vahvuuksien löytämisen. Toimintatavat tukevat nuorten innovointikykyä ja vastuullista riskienhallintaa sekä kykyä asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

Yrittäjyyslinjan opiskelija

 • oppii yrittäjyydestä: yrittäjyys muuttuvassa maailmassa, myynti, markkinointi, kaupallistaminen, talous
 • toimii itse yrittäjänä opiskelijatiimissä
 • kehittää tiimityö- ja vuorovaikutustaitojaan
 • saa projektinhallintataitoja
 • kehittyy esiintymistaidoissaan
 • tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan
 • uskaltaa tarttua haasteisiin
 • pääsee käyttämään luovuuttaan innovoimalla uutta
 • saa kokemusta itsensä ja muiden johtamisesta
 • verkostoituu jo opiskeluaikanaan
 • toimii myös kansainvälisesti ja saa eväitä kulttuurienväliseen toimintaan
 • pääsee tutustumaan yritysmaailmaan
 • saa erityisen hyviä eväitä omaan tulevaisuuteensa – työelämään ja jatko-opintoihin

 

Jos haluat tietää lisää Yrittäjyyslinjan opinnoista, ota yhteyttä linjan koordinaattoriin tai valmentajiin.

Yrittäjyyslinjan koordinaattori Kaisa Remula, kaisa.remula[at]ylojarvi.fi, 044 486 0789

Yrittäjyyslinjan valmentajat

Miia Bergman, miia.bergman[at]ylojarvi.fi, 050 5542848, 22X

Rinna Ahlman, rinna.ahlman[at]ylojarvi.fi, 041 7313446 21X

Raisa Rautionmaa, raisa.rautionmaa[at]ylojarvi.fi 21Y

Kaisa Remula, kaisa.remula[at]ylojarvi.fi, 044 486 0789, 23Y

Anu Tarhonen, anu.tarhonen[at]ylojarvi.fi, 041 7305877, 23X
Noora Halme, noora.halme[at]ylojarvi.fi, 044 4860791, 22Y

Tiina Mätäsjärvi, tiina.matasjarvi[at]edu.ylojarvi.fi, Pro-linja