In English Auf Deutsch

#rajatontyöelämä ESR-hanke

#rajatontyöelämä ESR-hanke

#rajatontyöelämä -hankkeessa rakennetaan lukioiden ja työelämän sekä korkeakoulujen yhteistyötä ja edistetään lukiolaisten yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittymistä. Hankkeen aikana rakennetaan kolmiportainen yhteistyön malli, jota kokeillaan hankkeessa mukana olevissa lukioissa. Hankkeessa pyritään siihen, että yhteistyöstä tehdään opettajille ja työelämälle mahdollisimman vaivatonta. Onni-sovellus on kehitetty mm. helpottamaan yhteistyön sopimista lukioiden ja yritysten välillä. Lisäksi sovelluksesta löytyy muita yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämistä helpottavia ominaisuuksia. Sovellus jää käyttöön hankkeen jälkeen.

Hankkeessa myös opettajien osaaminen kehittyy työelämä- ja yrittäjyystaitojen osalta ja hankkeen avulla opettajat saavat konkreettista apua työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön toteuttamiseen esimerkkien kautta. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötä myös muiden koulutusasteiden suuntaan. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia tunnustaa yrittäjyysosaamista lukioissa. Yrittäjyyden lukiodiplomin mahdollisuuksia selvitellään sekä testataan ammatillisen näytön sopivuutta yrittäjyysosaamisen tunnustamiseen lukiossa. Myös muita osaamisen tunnustamisen vaihtoehtoja kartoitetaan.

Hankkeella vastataan #LOPS2021 uudistuksiin, jossa lukioiden työelämäyhteistyö, korkeakouluyhteistyö ja kansainvälisyys tulevat yhä tärkeämmäksi. Hankkeella pyritään saamaan aikaiseksi lukioihin kokeilukulttuuri, jossa ketterästi saadaan aikaan monia kokeiluja, joista parhaimmat voidaan juurruttaa osaksi oppilaitoksien arkea. Hanke auttaa opettajia työelämäyhteistyön kumppaneiden löytämisessä sekä tarjoilee erilaisia vaihtoehtoja yhteistyön toteuttamiseksi. Kokemuksista opitaan ja opittua jaetaan aktiivisesti valtakunnallisella laajuudella hankkeessa mukana olevien lukioiden valmiina olevien laajojen verkostojen kautta.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

  1. Lukiolaisten yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen
  2. Opettajien yrittäjyysosaamisen ja työelämätaitojen osaamisen lisääminen
  3. Korkeakouluyhteistyön lisääminen

#rajatontyöelämä –hanke toteutetaan 1.9.2020-31.8.2022. Mukana hankkeessa ovat Ylöjärven lukio, Tampereen lukiokoulutus, Kauniaisten lukio, Kallaveden lukio sekä Lauttasaaren yhteiskoulun kansainvälisen liiketoiminnan lukio.

Lisätietoja hankkeesta voi tiedustella Miia Bergmanilta miia.bergman@ylojarvi.fi tai Noora Halmeelta noora.halme@ylojarvi.fi.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankejuliste #rajatontyöelämä

Hankkeessa rakennetun Onni-sovelluksen osoite: onniapp.fi