In English Auf Deutsch

Tiimioppiminen

Ylöjärven lukiossa on tiimipedagogiikan avulla toteutettua #tiimijakso’a järjestetty ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille jo vuodesta 2014. Olemme Suomen edelläkävijöitä tiimipedagogiikan hyödyntämisessä lukio-opinnoissa. Tiimijakso on suunnattu kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

Tiimioppiminen perustuu innostuneisiin yksilöihin, jotka sitoutuvat tiiminsä yhteisiin tavoitteisiin ja oppivat yhdessä. Tiimioppimisen ytimessä on myös tekemällä oppiminen.

Tiimijakson tavoitteena on uudistaa lukio-opetuksen pedagogiikkaa yhteisöllisempään suuntaan. Yksittäisen opiskelijan käsitys omista vahvuuksista kasvaa ja vuorovaikutus- sekä esiintymistaidot kehittyvät tiimityöskentelyssä. Opiskelijat oppivat myös ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan. Tiimijaksolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Opiskelijan rooli muuttuu tiedon vastaanottajasta aktiiviseksi tiedon soveltajaksi.

Nuoret opiskelevat noin 7 viikkoa kestävän periodin ajan 4-6 opiskelijan tiimeissä. Opiskeltavina aineina on lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia opintojaksoja. Tiimijaksolla tehdään oppiaineiden välistä yhteistyötä.

Tiimijaksomme on kehittynyt vuosien varrella valtavasti.

Olemme oppineet tiimipedagogiikasta paljon ja ottaneet tietenkin myös opiskelijoilta saadun palautteen huomioon kehitystyössämme. Aloitamme tiimijakson suunnittelun aina edellisenä keväänä. Pyrimme sisällön selkeyteen ja kokonaisuuksien hallintaan sekä opettajien että opiskelijoiden osalta.

Ota halutessasi yhteyttä, kerromme kokemuksistamme mielellämme lisää!