In English Auf Deutsch

Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den huoltajiin. Ryh­mä­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään tors­tai­sin koti­luo­kas­sa.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa! Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si luot­ta­mus­opiskelijaa, jot­ka toi­mi­vat luo­kan yh­teys­hen­ki­löi­nä.

Oh­jaus­ryh­mät 2024-25:

4A, 4B

 • ETI, Tiihonen Erja

22A

 • TLI, Lindholm Tommi

22B

 • SIP, Sipponen Hannu

22C

 • SAL, Lahtinen Saara

22D

 • SHE, Helin Saana

22E

 • HAH, Hongell Hannele

22X ja 22Y

 • NHA, Halme Noora

23AB

 • JPK, Pajukangas Jussi ja ANI, Nikulainen Anu

23C

 • MSU, Sutinen Miika

23D

 • PPE, Peijari Patrik

23E

 • PET, Tukiainen Ari

23X

 • ATA, Tarhonen Anu

23Y

 • JSA, Salmenoja Jenni

24A

 • SHO, Honkkila Satu

24B

 • JKI, Kiiskinen Jenni

24C

 • SAK, Kolamo Sami

24D

 • SAH, Homanen Salla

24E

 • RVE, Vehkala Ramona

24X

 • AMU, Mutanen Arttu

24Y

 • RRA, Rautionmaa Raisa