In English Auf Deutsch

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä auttaa häntä kehittämään valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tär­keä osa oh­jauk­sen ko­ko­nai­suu­tta on myös ko­din ja ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ.
Opinto-ohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. Opiskelijat voivat varata ajan opinto-ohjaajalle sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkki ajanvaraussivustolle löytyy Wilman pysyvistä tiedotteista. Jokainen Ylöjärven lukion opiskelija käy opinto-ohjaajan luona vähintään kerran jokaisen opiskeluvuoden aikana.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ohjausryhmät

Sami Pihlavirta
puh. 0400 770 095
sami.pihlavirta(at)ylojarvi.fi

20 A, B, C
19 A, B, C
18 A, B, C
04 A, B
Kaksoistutkinnon suorittajat

Maarit Mauri
puh. 044 4861 865
maarit.mauri(at)ylojarvi.fi

20 D
19 D
18 D

Minna Sirén
puh. 050 5542 838
minna.siren(at)ylojarvi.fi

20 E, X, Y
19 E, X, Y
18 E, X, Y
04 A, B