In English Auf Deutsch

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä auttaa häntä kehittämään valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tär­keä osa oh­jauk­sen ko­ko­nai­suu­tta on myös ko­din ja ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ.
Opinto-ohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. Opiskelijat voivat varata ajan opinto-ohjaajalle sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkki ajanvaraussivustolle löytyy Wilman pysyvistä tiedotteista. Jokainen Ylöjärven lukion opiskelija käy opinto-ohjaajan luona vähintään kerran jokaisen opiskeluvuoden aikana.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ohjausryhmät

Sami Pihlavirta
puh. 0400 770 095
sami.pihlavirta(at)ylojarvi.fi

23 A, B, C
22 A, B
21 A, B
04 AB (osa)
Kaksoistutkinnon suorittajat (21T, 22T, 23T)

Heini Lumio (Minna Sirén virkavapaalla 12.2.-1.6.24)
puh. 040 198 6053
heini.lumio(at)ylojarvi.fi

23 X, Y
22 X, Y
21 E, X, Y
04 AB (osa)

Maarit Mauri
puh. 044 4860 790
maarit.mauri(at)ylojarvi.fi

23 D, E
22 C, D, E
21 C, D