In English Auf Deutsch

Opintojaksojen uusiminen

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioinnissa käytettävistä arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.” (Lukiolaki 714/2018, 37 § 1 mom.)
Joskus kuitenkin käy niin, että opiskelijan opintojakson suoritus ei ole hyväksytysti suoritettu ja arvosanaksi tulee hylätty (4 tai H). Tällöin opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson suorituksensa. Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla uusintakokeeseen. Uusintakoepäiviä järjestetään Ylöjärven lukiossa viisi kertaa vuodessa, jokaisen jakson jälkeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Opintojakson voi myös tarvittaessa käydä kokonaan uudelleen.
On huomioitavaa, että jos opiskelija on poissa uusintakoepäivänä lukujärjestyksen mukaisilta tunneiltaan ilman hyväksyttävää selvitystä (esim. käynti terveydenhoitajalla tai opinto-ohjaajalla), ei hänellä ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen. Jos opiskelija on sairaana ja pois koulusta uusintakoepäivänä, ei hän tietenkään sairaana ollessaan voi osallistua myöskään uusintakokeeseen.
Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa käymällä opintojakson kokonaan uudelleen opetukseen osallistuen. Tällöin arvosanoista parempi jää voimaan.