In English Auf Deutsch

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori

Koulukuraattori Laura Liukko-Sipi (puh. 040 133 4521, laura.liukko-sipi(at)pirha.fi) on pääsääntöisesti lukiolla maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

Kuraattori tukee opis­ke­li­joi­ta opis­ke­luun, ih­mis­suh­tei­siin, so­si­aa­li­siin on­gel­miin, it­se­näis­ty­mi­seen ja talouteen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Käyn­nit ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Pääasiassa käynnit ovat yk­si­lö­käyn­te­jä (oh­jaus­ta ja neu­von­taa), mut­ta myös per­he­käyn­te­jä ja ver­kos­to­neu­vot­te­lu­ja on so­vi­tus­ti. Tar­vit­ta­es­sa ohja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja -hoi­toon.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan teksti- tai Wilma-viestillä. Myös vanhemmat/huoltajat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin. Ohjaus koulukuraattorille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulupsykologin, terveydenhoitajan, opettajan tai jonkun muun tahon kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Pauli Ordén (puh. 040 133 4532, pauli.orden(at)pirha.fi) on tavattavissa lukiolla maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tunne-elämän pulmien (mielialan lasku, ahdistus, jännitys, pelot), oppimisen pulmien, keskittymisvaikeuksien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan teksti- tai Wilma-viestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat/huoltajat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus koulupsykologille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kautta.