In English Auf Deutsch

Kirjasto

Va­lon opis­ke­li­joi­ta pal­ve­lee kou­lu­tus­kes­kuk­sen oma kir­jas­to. Va­lon kir­jas­to on avoin­na koulupäivisin maanantaista torstaihin klo 9 – 15, sekä perjantaisin klo 9-13. Kir­jas­toa hoi­taa in­for­maa­tik­ko, joka on paikalla tiistaisin ja torstaisin ja jol­ta voit ky­syä apua kir­jas­ton käy­tös­sä ja tie­don­haus­sa. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kirjastossa asioidaan omatoimisesti.  Kir­jas­tos­sa voit ai­neis­ton lai­naa­mi­sen li­säk­si lu­kea leh­tiä, teh­dä opis­ke­lu­töi­tä yk­sin tai ryh­mäs­sä ja lu­kea ko­kei­siin. Kirjastossa voit myös esimerkiksi ottaa kopioita.

Ylö­jär­ven lu­ki­on opis­ke­li­ja­na saat TOKI-kirjastokortin Va­lon kir­jas­toon käymällä kirjastossa ja esittämällä henkilöllisyystodistuksen. TOKI-kirjastokorttia voit käyttää myös muissa TOKI-kirjastoissa. Kirjojen lai­na-aika on pää­sään­töi­ses­ti 4 viik­koa, mut­ta voit uu­sia lai­no­ja­si viisi kertaa jos kirjasta ei ole varauksia uusintahetkellä.

Kir­jas­tos­ta voit lai­na­ta opis­ke­luun liit­ty­vää tie­to- ja kau­no­kir­jal­li­suut­ta. Muun mu­as­sa eri alo­jen sy­ven­tä­vää tie­to­kir­jal­li­suut­ta, suo­men- ja vie­ras­kie­li­siä ro­maa­ne­ja, sarjakuvia ja sana­kir­jo­ja. Leh­tiosas­tol­ta löy­dät eri alo­jen aika­kaus­leh­tiä, joita voit lainata uusinta numeroa lukuun ottamatta. Lehtien laina-aika on kaksi viikkoa.

Kirjasto tarjoaa käyttöösi lisäksi erilaisia sähköisiä palveluita, jotka löydät osoitteesta http://toki.verkkokirjasto.fi Esimerkiksi Ellibs-palvelun kautta voit lainata sekä e-kirjoja että e-äänikirjoja, eMagz-lehtipalvelun kautta voit lukea lehtiä ja Sanakirja.fi (MOT)-palvelua voit hyödyntää kieliopinnoissasi.
Helsingin Sanomien, Aamulehden ja Satakunnan Kansan digiversioita voit lukea MPASS -kirjautumisella: valitse Kirjaudu-ikkunasta Organisaatiot-välilehti ja Oppilaitoskirjautuminen.

TOKI-verkkokirjastoon on koottu myös hyödyllisiä linkkejä opiskelusi tueksi.

Valon informaatikon yhteystiedot:
Katriina Mujunen 040 139 5313, katriina.mujunen(at)tampere.fi

TOKI-kirjastojen yhteinen palvelunumero: 044 486 3842

tokikirjasto@tampere.fi