In English Auf Deutsch

Erityisopetus

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia tai opiskelusi lukiossa ei muuten suju toivotulla tavalla, varaa aika erityisopettajalta. Häneltä saat oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä tukea ja ohjausta opiskeluusi. Erityisopettajan kanssa työskennellään usein yksilöllisesti tai pienryhmässä. Myös opiskelijan vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä erityisopettajaan. Mikäli opiskelijalla on jo aiemmin havaittuja oppimisen ongelmia tai pulmia, tulisi erityisopettajaan olla yhteydessä mahdollisimman pian lukion alkaessa.

Erityisopettajana toimii Satu Reinikainen puh. 050-3904740. Hän on lukiolla joka päivä.

Erityisopetus 1. vuosikurssilla

Erityisopettaja pitää 1. vuosikurssin syksyllä infotunnin, jonka aikana

  • opiskelija täyttää kyselylomakkeen, jossa kysytään tietoja aikaisemmista kouluvuosista sekä ajatuksia omasta oppimisesta.
  • tehdään lukiseula, jossa arvioidaan luetun ymmärtämistä ja äänne-erottelukykyä.

Näiden tietojen perusteella erityisopettaja kutsuu osan opiskelijoista keskustelemaan opiskeluasioista ja kartoittaa vielä tarkemmin, onko opiskelijalla tarvetta tukeen.

Erityisopetus ja erityisjärjestelyt lukion aikana

Ensimmäisellä tapaamiskerralla erityisopettaja kartoittaa opiskelijan kanssa tilannetta lukio-opintojen osalta. Opiskelijalle varataan tätä varten yksilökäynti, jonka aikana pohditaan luki-testauksen, opiskelusuunnitelman muuttamisen, erityisjärjestelyjen tai muun tuen tarvetta. Yleensä erityisopettaja tapaa tukea tarvitsevan opiskelijan säännöllisesti. Tapaamiskerroilla seurataan opintojen etenemistä.

Joskus erityisopettaja ohjaa opiskelijan psykologille, kuraattorille tai muun tuen piiriin.

Mikäli lukio-opiskelijalla on diagnosoitu luki-, oppimis-, hahmottamis- tms. vaikeus, hänellä on oikeus saada tarvittaessa mm.

  • käyttää tietokonetta oppituntimuistiinpanojen ja koevastauksien kirjoittamiseen
  • kooste oppituntien muistiinpanoista etukäteen
  • lisäaikaa kokeessa
  • rauhallinen työtila, jossa voi valvotusti tehdä kokeensa
  • mahdollisuus varata oppitunneille sopiva istumapaikka

Kun opiskelija tarvitsee lukio-opinnoissaan erityisiä järjestelyjä, niistä sovitaan opiskelija–opettaja – yhteistyönä, erityisopettajaa, opinto-ohjaajaa ja/tai kuraattoria konsultoiden.

Erityisjärjestelyt YO-tutkinnossa

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukihäiriön vaikeusasteen neliportaisella asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö. Muita asteikkoja ei lautakunnalle lähetettävissä lukilausunnoissa saa käyttää. Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, kokelas saa hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Jos kokelaan lukihäiriö on lievä, hän osallistuu ylioppilastutkinnon kokeisiin ilman erityisjärjestelyjä.

Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. On kokelaan edun mukaista, että erityisjärjestelyjä haetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo toisena lukiovuonna, mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Ylioppilastutkintolautakunta edellyttää, että mahdolliset tukitoimet ovat käytössä jo lukioaikana.

Ylioppilastutkinnon määräykset ja ohjeet