In English Auf Deutsch

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Uusien opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös

 • Ylöjärven lukioon valittujen opiskelijoiden nimet julkaistaan koulun kotisivuilla torstaina 13.6.2024 klo 8.30. Vain niiden opiskelijoiden nimet julkaistaan, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen Opintopolun hakulomakkeessa. Lähetämme opiskelupaikan saaneille uusille opiskelijoillemme hyväksymiskirjeen sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Opintopolussa

 • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa ma 17.6.2024 mennessä.  
 • Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti, eikä koululla tarvitse kesällä tulla käymään.
 • OPH lähettää hakijoille sähköisen tuloskirjeen yhteishaun tuloksista ja sen lisäksi erillisen viestin, jossa on linkki saamasi opiskelupaikan vastaanottamiseen. Tuon linkin kautta otat opiskelupaikan vastaan ja ilmoittaudut läsnäolevaksi opiskelijaksi.
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 27.6.2024.

Tietoa koulun aloituksesta sähköpostitse

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille ja paikkansa vastaanottaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse hyväksymiskirje, joka sisältää tietoa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Saat tietoa mm. oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta, koulumatkatuesta sekä ohjeet Wilma-tunnusten käyttöönottoon.

Kannettavat tietokoneet ja muu oppimateriaali

 • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle nuorelle maksutonta.
 • Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla opintonsa aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Koulumatkatuki

 • Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää seitsemän kilometriä, on opiskelija oikeutettu maksuttomiin koulumatkoihin.
 • Koulumatkatukea voi hakea sähköisesti OmaKelassa. OmaKelaan kirjaudutaan vahvasti tunnistautuen (verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne).

Valmistautuminen syksyyn ja opintojen alkuun

 • Ensimmäisinä viikkoina opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia lukujärjestykseensä. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa lukuvuoden toisena koulupäivänä.