In English Auf Deutsch

Hakeminen Ylöjärven lukioon

Yleistä

 • Ylöjärven lukion 1. vuosikurssille otetaan enintään 165 opiskelijaa. Aloituspaikoista 125 on varattu yleislinjalaisille ja 40 yrittäjyyslinjalaisille.
 • Kaikkien hyväksyttyjen lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,4 (keväällä 2021 toteutunut keskiarvoraja olis 7,75, keväällä 2022 7,42 ja keväällä 2023 7,70).
 • Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa lukion rehtori.

Ainevalinnat

 • Ylöjärven lukiossa on käytössä sähköinen ainevalintakortti. Täytä se yhteishaun päättymiseen mennessä. Ainevalintakortti avautuu tällä sivulla hakuajan alkaessa.
 • Ainevalintojen teossa auttaa oma peruskoulun opinto-ohjaajasi.
 • Pohdi erityisesti, mitä vieraita kieliä haluat opiskella, valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan ja mitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettuja valinnaisia opintojaksoja haluat valita.

Yhteishaku

 • Osallistu yhteishakuun osoitteessa opintopolku.fi
 • Muista, että hakutoivejärjestys on sitova!
 • Ylöjärven lukiossa on kaksi hakukohdetta, yleislinja ja yrittäjyyslinja.

Haku yrittäjyyslinjalle

 • Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
 • Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain.
 • Sisäänpääsyyn vaikuttavat ennakkotehtävä/soveltuvuuskoe (max. 4 p.) sekä peruskoulun lukuaineiden keskiarvo (max. 10p.). Alin hyväksytty keskiarvoraja on 7,4.
 • Ohjeet ennakkotehtävään löytyvät sekä koulumme kotisivuilta että Opintopolusta. Ne lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen myös hakijan yhteishaun hakulomakkeelle antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhteishaun tulosten julkistaminen 2024

 • Niiden opiskelijoiden nimet, jotka saavat opiskelupaikan kevään yhteishaussa 2024 Ylöjärven lukiosta, ilmoitetaan koulun nettisivuilla ajankohtaista osiossa to 13.6.2024 (paitsi, jos hakija on kieltänyt nimensä julkaisemisen).

Opiskelupaikan vastaanottaminen sähköisesti

Aikataulu

 • Toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa ma 17.6.2024 mennessä.
 • Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu sähköisesti, eikä koululla tarvitse kesällä tulla käymään.
 • OPH lähettää hakijoille sähköisen tuloskirjeen yhteishaun tuloksista ja sen lisäksi erillisen viestin, jossa on linkki saamasi opiskelupaikan vastaanottamiseen. Tuon linkin kautta otat opiskelupaikan vastaan ja ilmoittaudut läsnäolevaksi opiskelijaksi.
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 27.6.2024.

Hyväksymiskirje sähköpostitse

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille ja paikkansa vastaanottaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse hyväksymiskirje, joka sisältää myös tietoa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Saat tärkeätä tietoa mm. oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta, koulumatkatuesta sekä ohjeet Wilma-tunnusten käyttöönottoon.

Koulumatkatuki

 • Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan koulumatkatukea, jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää 7 kilometriä.
 • Koulumatkatukea voi hakea kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. 

Hakijoiden lukujärjestykset

 • Teemme kaikille Ylöjärven lukion yleislinjalle ja yrittäjyyslinjalle hyväksytyille uusille opiskelijoille lukujärjestykset valmiiksi. Lukujärjestykset perustuvat hakijoiden ainevalintakortilla ilmoitettuihin valintoihin. Tästä syystä ainevalinnat kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti.
 • Opiskelijaksi valitut näkevät tulevat lukujärjestyksensä Wilma-järjestelmän kautta ennen koulun alkua.
 • Sekä lukujärjestykset että ainevalinnat tarkistetaan lukuvuoden alkaessa elokuussa.
 • Mikäli asiasta on kysyttävää, ole yhteydessä lukiomme opinto-ohjaajiin tai rehtoreihin.