In English Auf Deutsch

Katsomusdialogia? Kyllä kiitos!

Voiko omasta poikkeavaa katsomusta ymmärtää? Tätä ihmeteltiin ennen talvilomaa Ylöjärven lukiossa toista kertaa järjestetyssä katsomusdialogitapahtumassa. YK:n katsomusten yhteisymmärrysviikon hengessä ykkösvuosikurssin opiskelijat tutustuivat erilaisten katsomuksen edustajiin: paikalla oli buddhalaisia, mormoneja, ateisteja, muslimeja, eläintensuojelija sekä joogafilosofian, Krishna-tietoisuuden, baha´in, helluntailaisuuden, katolisen ja ortodoksisen kirkon edustajia. Aineksia tapahtumaan saatiin useasti koulussamme toteutetusta Elävästä kirjastosta, jossa ”lainataan” erilaisia ihmisiä keskusteluhetkeä varten.  Ideana oli nimenomaan kohdata henkilökohtaisesti erilaisten katsomusten edustajia, ei paneelikeskustelussa tai esitelmien kautta.  Onnistuimme saamaan paikalle mainioita keskustelijoita, jotka olivat valmiita kohtaamaan nuoria ja heidän kysymyksiään.

Ennen varsinaisia keskusteluja opiskelijoita johdateltiin katsomusdialogin merkitykseen ja he saivat vinkkejä, mistä aiheista voisi keskustella. Heitä rohkaistiin kysymään kunnioittavasti vaikeistakin asioista. Ketään ei pakotettu puhumaan – myös kuunteleminen on tärkeä dialogitaito –  ja omasta katsomuksesta kertominen oli opiskelijoille myös täysin vapaaehtoista. Tämän jälkeen siirryttiin liikuntasaliin, jossa jakauduttiin 10 hengen ryhmiin. Salissa odotti valmiina dialogipiirit: kussakin piirissä katsomuksen edustaja(t) + 10 tuolia. Opiskelijat marssivat haluamaansa piiriin ja vaihtoivat piiriä ryhmänsä kanssa 20 minuutin välein. Paikoituksessa oli pyritty siihen, että yhdessä rivissä olisi neljä mahdollisimman erilaisen katsomuksen edustajaa (esim. ateisti, buddhalainen, mormoni, helluntailainen). Kaikki kohtasivat siis yhteensä neljän eri katsomuksen edustajia juttutuokioissa.  Puheensorina kävi vilkkaana.

 

 

Opiskelijoiden palaute tapahtumasta oli positiivista. Moni olisi halunnut keskustella useamman katsomuksen edustajan kanssa ja tilaisuudelle toivottiin pikaista jatkoa. Katsomusdialogille on selvästi tarvetta ja tilausta. Opiskelijat myös kehuivat mielenkiintoisia kohtaamisia ja sitä, miten hyvin katsomusten edustajat osasivat kertoa katsomuksestaan ja argumentoida näkemyksiään. Keskustelut antoivat paljon ajattelemisen aihetta ja moni kertoi ennakkoluulojensa hälventyneen ja ymmärtäneensä paljon enemmän joistakin katsomuksista. Mukana oli myös sellaisten katsomusten edustajia, joista moni kuuli nyt ensimmäistä kertaa, joten katsomustietous lisääntyi sitäkin kautta.

Myös katsomusten edustajat kokivat tilaisuuden antoisaksi ja antoivat positiivista palautetta opiskelijoiden kohteliaisuudesta ja keskustelutaidoista. Moni lupasi tulla tarvittaessa uudelleen. Yhdessä pohdimme jälkeenpäin myös kehittämisideoita. Suuret kiitokset kaikille keskustelijoille!

 

 

YK:n katsomusten yhteisymmärrysviikon teemana oli tänä vuonna ”Puhu dialogia!”. Dialogitaidoilla on olennainen merkitys kaikessa vuorovaikutuksessa, olipa sitten kyse kohtaamisista vapaa-ajalla tai työelämässä. Katsomusten välinen vuoropuhelu liittyy myös kestävän kehityksen mukaisiin maailmankansalaisen taitoihin. Sillä on juhlallisia tavoitteita eikä kaikkia niistä mitenkään voi lyhyissä kohtaamisissa saavuttaa, mutta näitä kohti pyrittiin:

  • tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita
  • ennakkoluulojen voittaminen
  • oman ajattelun laajeneminen
  • yhteisten arvojen löytäminen
  • konfliktien ehkäisy ja vähentäminen

Tapahtuman konseptia ovat olleet kehittämässä Ylöjärven lukion opettajat Satu Honkkila (uskonto, psykologia) ja Raisa Rautionmaa (uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja yrittäjyyskasvatus) sekä Tampereen Klassillisen lukion opettaja Mari Rauhala (uskonto, historia, filosofia).

 

Satu Honkkila, uskonnon ja psykologian opettaja