In English Auf Deutsch

Ajankohtaista

Ensi lukuvuoden koulumatkatukihakemus jätetään suoraan Kelaan, hakemuksen voi täyttää OmaKelassa touko-kesäkuun vaihteessa

Ensi lukuvuoden koulumatkatukihakemus jätetään suoraan Kelaan

Koulumatkatukea voi jatkossa hakea kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Koulumatkatuen verkkohakemus otetaan käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa.

Koulumatkatukilaki muuttuu 1.8.2023 alkaen, ja sen myötä koulumatkatuen hakemiseen tulee muutoksia. Tähän asti hakemukset on jätetty toisen asteen oppilaitoksiin, jotka ovat tarkistaneet hakemusten tiedot, antaneet ostotodistukset ja kirjanneet osto-oikeustiedot järjestelmiin. Jatkossa koulumatkatukihakemus jätetään suoraan Kelaan. Oppilaitosten tehtäviin kuuluu jatkossa vain yleisneuvonta koulumatkatukeen liittyvissä asioissa.

Kela julkaisee touko-kesäkuun vaihteessa koulumatkatuen verkkohakemuksen, jolla hakeminen hoituu helpoiten. Myös matkalipun ostamista varten annettu paperinen ostotodistus poistuu. Sen tilalle tulee sähköinen osto-oikeus, joka voidaan antaa heti, kun opiskelija on hakenut tukea. Opiskelija voi välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen siirtyä ostamaan matkalipun lipunmyyjän verkkokaupasta.

Tuen voi jatkossakin hakea myös paperilomakkeella. Silloin asiakas kuitenkin saa oikeuden lipun ostoon vasta, kun Kela on käsitellyt hakemuksen.

Opiskelijalla täytyy olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti OmaKelassa, hän tarvitsee omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Tunnukset täytyy hankkia omasta pankista ja varmenne oman operaattorin kautta.

– Tunnukset tai varmenne on tärkeää hankkia riittävän ajoissa, jotta hakeminen onnistuu verkossa ennen uuden lukuvuoden alkua

Tuen määrä ja myöntämisen perusteet pysyvät samanlaisina

Koulumatkatukilakia muutettiin viimeksi vuonna 2021, kun oppivelvollisuusikä laajeni 18 vuoteen ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia. Silloin muutettiin myös tuen määrää ja myöntämisen perusteita. Nyt niihin ei tule muutoksia.

Kela myöntää koulumatkatukea toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville, joiden koulumatka on oppivelvollisilla yli 7 km ja ei oppivelvollisilla yli 10 km. Tarkemmat tiedot koulumatkatuesta ovat Kelan verkkosivuilla https://www.kela.fi/koulumatkatuki