In English Auf Deutsch

Vanhan opetussuunnitelman mukaiset opinnot Y-linjalla (17Y)

Saadakseen lukion päättötodistuksen, opiskelijan on noudatettava opinnoissaan lukio-opiskelua
koskevia säädöksiä. Lukio-opintojen vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia.

Saadakseen erillisen todistuksen Y-linjan suorittamisesta on vanhan opetussuunnitelman mukaisen Y-linjan opiskelijan (17Y) suoritettava lukion pakolliset kurssit sekä Y-linjan opintoja alla olevan mukaisesti. Tähän Y-linjan opetussuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Y-LINJAN OPINNOT (MINIMI 7 SEURAAVISTA)

Pakolliset kurssit:

1. vuosikurssi

 • YL1 Projektinhallinta I (1-3 kurssia)
 • YL2 Asiakaspalvelu ja myyntityö (1 kurssi)

2. vuosikurssi

 • YL3 Vuosi yrittäjänä (1-3 kurssia)
 • YL4 Projektinhallinta II (1-2 kurssia)

3. vuosikurssi

 • YL5 Vaikuta yhteiskunnassa (1 kurssi)

Valinnaiset kurssit, joista opiskelija valitsee vähintään kaksi:

 • YL6 Leiriohjaajakurssi (suositellaan käytäväksi 2. vuosikurssilla) (1-2 kurssia)
 • YL7 Markkinoinnin perusteet (suositellaan käytäväksi 2. vuosikurssilla), (1
  kurssi)
 • YL8 Minustako yrittäjä? (suositellaan käytäväksi 3. vuosikurssilla) (1 kurssi)
 • YL9 Osuuskuntatoiminta (ajankohdalla ei merkitystä) (1+ kurssia)

Lisäksi Y-linjan opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa seuraavia kursseja:

TOIMINTAKURSSIT

 • enintään 5 toimintakurssia voidaan sisällyttää lukion vähimmäiskurssimäärään (75 kurssia)
 • toimintakurssi on käytävä pääsääntöisesti lukio-opintojen aikana
 • opiskelijalla tulee olla kirjallinen todistus toimintakurssista
 • hyväksiluvusta esityksen tekee ryhmänohjaaja ja sen hyväksyy rehtori.

1. Aktiivinen osallistuminen (enintään 3 kurssia)

 • järjestötyö (esimerkiksi: valmennus, kerhon ohjaus, nuorisoedustajisto, SPR:ssä toiminta)
 • koulun opiskelijakunnan hallituksessa toimiminen
 • 1 vuoden aktiivinen vapaaehtoistyö vastaa 1 kurssia

2. Ohjaajakoulutus (enintään 3 kurssia)

 • sisältää sekä teoriatietoutta että käytännön kokemusta (esimerkiksi MLL lastenhoitajakurssi,
  SPR ensiapukurssi, partion ohjaajakurssi)
 • vähintään 30 tunnin tai 1 lukukauden kestävä koulutus vastaa 1 kurssia

OPISKELU MUISSA OPPILAITOKSISSA

 • Y-linjan pyrkimyksenä on kannustaa opiskelijoita jo lukioaikana suorittamaan jatko-opintoihin
  sisältyviä opintoja
 • Y-linjalaisten mahdollisuuksia suorittaa näitä opintoja helpotetaan Ylöjärven lukion ja muiden
  oppilaitosten välisellä suoralla yhteistyöllä
 • työväenopistossa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa
  suoritettujen opintojen hyväksiluvusta lukio-opintoihin päättää rehtori

Arviointi

Kurssit arvostellaan suoritusmerkinnällä S/H.