Yrittäjyyslinja

Ylöjärven lukio on toinen Suomen kahdesta yrittäjyyslukiosta, ja ainoa yrittäjyyslukio pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ylöjärven lukiolle on myönnetty yrittäjyyden erityinen koulutustehtävä, jonka mukainen uusi yrittäjyyslinja alkaa elokuussa 2018.

Yrittäjyysopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia tulevaisuuden työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia valmiuksia, kuten tiimityö-, vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja. Yrittäjyyslinjaltamme valmistuu nuori, joka tunnistaa ja osaa kehittää omaa osaamistaan, tarttuu rohkeasti haasteisiin ja ymmärtää verkostoitumisen merkityksen oman menestyksensä rakentamisessa. Opiskelija saa erinomaiset tiedot, taidot ja kyvyt menestyä nopeasti muuttuvassa ja kansainvälisessä maailmassa.

Opintojen aikana opiskelija oppii projektinhallintaan, yrityksen perustamiseen sekä markkinointiin ja myyntityöhön liittyviä käytännön taitoja. Jokainen opiskelija toimii yrittäjänä Valon Tekijät Osuuskunnassa koko opintojensa ajan ja saa mahdollisuuden kartuttaa työkokemustaan työharjoittelussa. Yritysyhteistyön myötä hän saa kattavan kuvan liike-elämästä ja luo verkostoja tulevaisuutta varten. Yhteistyö yrittäjyysopintoja tarjoavien korkeakoulujen kanssa antaa mahdollisuuden tutustua jatko-opintomahdollisuuksiin jo lukioaikana.

Yrittäjyysopinnoissa työskennellään tiimeissä. Opintoihin sisältyy opiskelijoiden suunnittelemia ja toteuttamia projektia, jotka mahdollistavat eri rooleissa toimimisen ja omien vahvuuksien löytämisen. Toimintatavat tukevat nuorten innovointikykyä ja vastuullista riskienhallintaa sekä kykyä asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa niiden saavuttamiseksi.

Yrittäjyyslinjan opiskelija

 • oppii yrittäjyydestä: yrittäjyys muuttuvassa maailmassa, myynti, markkinointi, kaupallistaminen, talous
 • toimii itse yrittäjänä opiskelijatiimissä
 • kehittää tiimityö- ja vuorovaikutustaitojaan
 • saa projektinhallintataitoja
 • kehittyy esiintymistaidoissaan
 • tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan
 • uskaltaa tarttua haasteisiin
 • pääsee käyttämään luovuuttaan innovoimalla uutta
 • saa kokemusta itsensä ja muiden johtamisesta
 • verkostoituu jo opiskeluaikanaan
 • toimii myös kansainvälisesti ja saa eväitä kulttuurienväliseen toimintaan
 • pääsee tutustumaan yritysmaailmaan
 • saa erityisen hyviä eväitä omaan tulevaisuuteensa – työelämään ja jatko-opintoihin