Ajankohtaista

Pauliina Konttisen juttu: Ajatuksia tiimijaksosta

2.2.2018

Ennen tiimijaksoa meillä opiskelijoilla ei ollut kovinkaan paljon tietoa siitä, mitä oli edessä. Tiesimme, että meidät jaettaisiin tiimeihin, joissa työskentelisimme koko jakson ajan. Tiimijakso alkoi 24H-leirillä, jonka tarkoituksena oli saada meitä jo hieman tutustumaan omiin tiimiläisiimme ja saada yhteistyö sujumaan alusta alkaen. 

24H-leirin ensimmäisenä päivänä oli ensimmäiset pajat, joissa käytiin hieman läpi sitä,  mitä tulisimme opiskelemaan jakson aikana. Illalla oli tutorien pajat, joissa tarkoitus oli tutustua omaan tiimiin ja oppia toimimaan yhdessä. Seuraavana aamuna oli somepaja, jossa oli kovin hiljaista, sillä väsyneitä taisi olla enemmän kuin virkeitä valvotun yön jäljiltä. 

Alkujaksosta työskentely omassa tiimissäni sujui hiljaisesti, sillä emme tunteneet toisiamme, ja jaoimme vain tehtävät, joita tekisimme. Jakson kuluessa yhteistyömme alkoi toimia, jolloin jutteluakin syntyi enemmän, mikä hieman harhautti työskentelystä. Hyvänä esimerkkinä tästä on viikkotehtävä, jossa tarkoituksena oli kuvata uutislähetys, jonka olimme edellisellä viikolla suunnitelleet ja käsikirjoittaneet. Yli puolet kuvatuista osista jouduimme poistamaan, sillä joku nauroi tai taustalla tapahtui jotain. Viimeisillä viikoilla keskustelimme jo aika paljon työn ohessa, muustakin kuin tehtävästä. 

Tiimijaksolla tehtävää oli paljon. Joka viikolla oli yksi iso viikkotehtävä, johon yhdistyi monta eri ainetta, ja niiden lisäksi oli pienempiä tiimitehtäviä. Kaiken päälle oli vielä yksilötehtäviä, jotka kaikkien piti tehdä. Jos tehtäviä ei ehtinyt tekemään koulussa, ne jäivät kotiin tehtäväksi. Hyvä esimerkki viikkotehtävästä on uutislähetys, jossa yhdistyi kemia, ruotsi, äidinkieli, biologia ja opo. Kaikista näistä oli tiimitehtävänä rakentaa uutinen, joka tulisi mukaan uutislähetykseen. Esimerkiksi biologian uutiseen tiimitehtävänä oli keksiä uusi laji. 

Huomasin jakson loppupuolella, että vaikka keskustelu lisääntyi ja sitä tuntui olevan enemmän kuin tehtävien tekemistä, jäi meille kouluun enemmän aikaa tehdä yksilötehtäviä. Tiimijakson viimeinen tehtävä oli esitellä kaikki tiimijakson tehtävät vanhemmille avointen ovien illassa, joka piti valmistella koko luokan kanssa. Alkuun mietimme, kuka ottaa minkäkin viikkotehtävän esiteltäväkseen, ja mitä muuta kerromme tiimijaksosta. Sovimme, että jokainen tiimi ottaa parhaiten menneen viikkotehtävänsä, ja jos useammalla tiimillä on sama tehtävä, sovitaan se jotenkin muuten. Kaikkia taisi hiukan jännittää esiintyminen vanhemmille, mutta esitys meni hyvin. Tiimijakson jälkeen moni oli iloinen, että se oli ohi, ja sanoi, että tiimijakso oli kauhea, mutta omasta mielestäni tiimijakso oli mukava kokemus, ja todellakin jotain erilaista.