In English Auf Deutsch

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, jonka toteutuksesta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tietoja ylioppilastutkinnosta saa myös osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Tutustu abeille suunnattujen infotilaisuuksien materiaaleihin:

Abi-info I 29-04-2020    Korona-ohjeistus

Abi-info II 7.9.2020

Abi-info III 29.10.2020

Abi-info IV 9.12.2020

Abi-info V 21.1.2021

Tutkintoaineet

Ylioppilastutkintoaineet ovat

 • äidinkieli (suomi, ruotsi, saame)
 • toinen kotimainen kieli, pitkä tai keskipitkä oppimäärä (suomi, ruotsi)
 • vieras kieli, pitkä ja/tai lyhyt oppimäärä (englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä)
 • matematiikka, pitkä tai lyhyt oppimäärä
 • reaaliaineina biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia,
  kemia, maantiede, psykologia, uskonto (evankelis-luterilainen tai ortodoksinen), 
  terveystieto ja yhteiskuntaoppi.
  

Koetehtävien laajuus

Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien pohjalta. Kielissä ja matematiikassa järjestetään laaja (A-taso) tai suppea (B-taso) koe.

Pakolliset kokeet ja tutkinnon suorittaminen

Äidinkieli ja kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaalikoe. Kokelaan on suoritettava vähintään yksi laajempi koe. Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe. Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun em. pakolliset kokeet on suoritettu hyväksytysti viimeistään kolmantena peräkkäisenä tutkintokertana ja lukion minimikurssimäärä 75 on suoritettu.

Ylimääräiset kokeet

Ylimääräisen kokeen voi suorittaa toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielessä, matematiikassa tai reaalikokeessa.

Hajautettu tutkinto

Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa yhtenä tutkintokertana tai myös hajautetusti kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Osallistumisoikeus

 • Ylioppilastutkinnon kokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit.
 • Reaaliaineiden kokeille on  kaksi koepäivää (ps,fi,hi,fy,bi / ue,et,yh,ke,ge,te).
 • Lyhyen kielen kokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut vähintään kolme kurssia.
 • Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen opiskelija, joka ei ole lukiossa opiskellut aineen suorittamiseen oikeuttavia kurssimääriä. Tällöin opiskelija on muulla tavalla hankkinut riittävät tiedot tässä aineessa.
 • Ylioppilaskirjoitusten kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain kokelas, joka on ennen kirjallisia kokeita opiskellut tutkintoaineidensa kaikki pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ilmoittautuminen

Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla paperihakemus. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa opintotoimistoon määräaikaan mennessä.

Maksut

Perusmaksu on 14,00 € ja kultakin aineelta 28,00 €.  Mikäli kokelas hakee muutosta ylioppilaskirjoitusten arviointiin, on siitä tehtävän tarkistusarvostelun maksu 50,00 €. Maksu palautetaan, jos arvosana tarkistusarvostelussa muuttuu.

Ylen abitreenit -sivustolta näet aikaisempia yo-kysymyksiä, joiden kautta voit harjoitella.