In English Auf Deutsch

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, jonka toteutuksesta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tietoja ylioppilastutkinnosta saa myös osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi

Tutustu abeille suunnattujen infotilaisuuksien materiaaleihin:

Abi-info II 6.9.2018

Abi-info III 30.10.2018

Abi-info IV 13.12.2018

Abi-info V 22.1.2019


Tutkintoaineet

Ylioppilastutkintoaineet ovat

  • äidinkieli (suomi, ruotsi, saame),
  • toinen kotimainen kieli, pitkä tai keskipitkä oppimäärä (suomi, ruotsi),
  • vieras kieli, pitkä tai lyhyt oppimäärä (englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä),
  •    vieras kieli, lyhyt oppimäärä (italia, kreikka, latina, portugali),
  • matematiikka, pitkä tai lyhyt oppimäärä,
  • reaaliaineina biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, psykologia, uskonto (evankelis-luterilainen tai ortodoksinen), terveystieto ja yhteiskuntaoppi.

Koetehtävien laajuus

Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien

pohjalta. Kielissä ja matematiikassa järjestetään laaja (A-taso) tai suppea (B-taso) koe.

Pakolliset kokeet ja tutkinnon suorittaminen

Äidinkieli ja kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja

reaalikoe. Kokelaan on suoritettava vähintään yksi laajempi koe. Tutkintoon saa kuulua vain yksi

saman oppiaineen koe. Ylioppilastutkinto tulee suoritetuksi, kun em. pakolliset kokeet on

suoritettu hyväksytysti viimeistään kolmantena peräkkäisenä tutkintokertana ja lukion minimikurssimäärä

75 on suoritettu.

Ylimääräiset kokeet

Ylimääräisen kokeen voi suorittaa toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielessä, matematiikassa tai

reaalikokeessa.

Hajautettu tutkinto

Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa yhtenä tutkintokertana tai myös hajautetusti kolmena

peräkkäisenä tutkintokertana.

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkinnon kokeeseen voi osallistua, kun on suorittanut kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit. Reaaliaineiden kokeille

on  kaksi koepäivää (ps,fi,hi,fy,bi/ue,et,yh,ke,ge,te)

Lyhyen kielen kokeeseen voi osallistua, kun on opiskellut vähintään kolme kurssia.

Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen opiskelija, joka ei ole

lukiossa opiskellut aineen suorittamiseen oikeuttavia kurssimääriä. Tällöin opiskelija on muulla

tavalla hankkinut riittävät tiedot tässä aineessa.

Ylioppilaskirjoitusten kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain kokelas, joka on ennen

kirjallisia kokeita opiskellut tutkintoaineidensa kaikki pakolliset kurssit ja saanut niistä

arvosanan.

Ilmoittautuminen

Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa.

Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä, tulostamalla ja allekirjoittamalla paperihakemus. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa opintotoimistoon määräaikaan mennessä.

Maksut

Perusmaksu on 14,00 € ja kultakin aineelta 28,00 €.  Mikäli kokelas hakee muutosta ylioppilaskirjoitusten arviointiin, on siitä tehtävän tarkistusarvostelun maksu 50,00 €. Maksu palautetaan, jos arvosana tarkistusarvostelussa muuttuu.

SÄHKÖINEN YO-TUTKINTO

Ylioppilastutkinto muuttuu vaiheittain sähköiseksi seuraavan aikataulun mukaan:

Syksy 2016: filosofia, maantiede, saksa

Kevät 2017: psykologia, ranska, yhteiskuntaoppi

Syksy 2017: elämänkatsomustieto, uskonto, historia, ruotsi, suomi, terveystieto

Kevät 2018: biologia, englanti, espanja, italia, latina, portugali

Syksy 2018:fysiikka, kemia, ruotsi toisena kielenä, saame, suomi toisena kielenä venäjä,

äidinkieli

Kevät 2019: matematiikka

Ylen abitreenit -sivustolta näet aikaisempia yo-kysymyksiä, joiden kautta voit harjoitella.