In English Auf Deutsch

Tietosuoja

Ylöjärven lukion tietosuojainfo opiskelijoille ja huoltajille

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Miksi tallennamme ja käytämme henkilötietojasi?

Tallennamme ja käytämme henkilötietojasi, jotta voimme järjestää sinulle opetuksen lukiossamme. Opetuksen järjestäminen on lakisääteinen velvoitteemme. Tietojasi käsitellään esimerkiksi silloin, kun

 • teemme sinulle lukujärjestyksen aine- ja kurssivalintojesi pohjalta
 • toteutamme opetussuunnitelman mukaista itsearviointia
 • opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja ja opiskeluhuollon henkilöstö ohjaa sinua opinnoissasi ja tekee tarvittavat muistiinpanot tapaamisistasi
 • arvioimme kokeitasi, kurssitöitäsi ja kurssejasi
 • seuraamme poissaolojasi
 • hallinnoimme koulun leasingtietokoneiden luovutusta
 • käytämme opinnoissa sähköisiä oppimisalustoja kuten Microsoftin Office365-järjestelmää, Moodlea (Reppu) ja sosiaalista mediaa
 • olemme yhteyksissä huoltajiisi (täysi-ikäisten huoltajiin vain opiskelijan suostumuksella)
 • järjestämme ylioppilaskirjoitukset

Kun lopetat opiskelun lukiossamme, tietosi arkistoidaan arkistointisuunnitelman mukaisesti.

Mihin tallennamme tietosi?

 • Suurin osa tiedoistasi on tallessa sähköisessä opiskelijahallintojärjestelmässä multiPrimus, joka sisältää myös KURRE-osion ja WILMA-internetliittymän.
 • Lisäksi koululla on paperinen opiskelijakorttikansio, jonka tiedot kerätään lukiota aloittaessa. Kortit säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa.
 • Näiden lisäksi osalla opettajista saattaa olla paperinen tai sähköinen arviointikirja käytössä kursseillaan.
 • Opiskeluhuollon henkilöstön kirjaamat muistiinpanot säilytetään lukituissa tiloissa.

Milloin luovutamme henkilötietojasi eteenpäin?

 • Lukiot lähettävät sähköisesti henkilötiedot ja arvosanatiedot kursseista säännöllisesti Opetushallituksen Koski-järjestelmään. Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.
 • Lukiot lähettävät ylioppilastutkintolautakunnalle tarvittavat tiedot ylioppilaskirjoitusten järjestämistä varten. Siirrettäviin tietoihin kuuluvat henkilötiedot ja kirjoitusaineet sekä niistä suoritettujen kurssien määrät.
 • Täysi-ikäisen opiskelijan erillisellä suostumuksella julkaistaan tieto ylioppilaaksi pääsystä lehdistölle ja internet-sivuilla.
 • Tiettyjä henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille esim. Kansaneläkelaitokselle.
 • Tilastokeskukselle lukiot lähettävät henkilöpohjaiset tiedot valtionosuustietojen ja tilastotietojen keruun yhteydessä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Voit saada nähtäväksesi sinusta pyytämällä tallentamamme ja käyttämämme henkilötiedot. Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia sinulla on oikeus vaatia tietojen korjaamista. Suostumukseen perustuvien tietojen korjaaminen ja poistaminen on aina mahdollista.

Yhteystiedot

Voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin täällä lukiolla (rehtorit, opintotoimisto, ryhmänohjaaja), jos sinulla on jotakin kysyttävää tietosuojaoikeuksistasi tai henkilötietojesi tallentamisesta ja käyttämisestä. Ylöjärven kaupungin internetsivuilta (https://www.ylojarvi.fi/asiointi-ja-neuvonta/tietosuoja/) löytyy lisätietoa tietosuoja-asioihin liittyen.

Lukion tietojärjestelmäselosteet

Opiskelijahallintojärjestelmä multiPrimus sekä Kurre ja Wilma

Lukion opiskelijarekisteri