In English Auf Deutsch

Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den huoltajiin. Ryh­mä­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään tors­tai­sin koti­luo­kas­sa.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa! Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si luot­ta­mus­opiskelijaa, jot­ka toi­mi­vat luo­kan yh­teys­hen­ki­löi­nä.

Oh­jaus­ryh­mät 2021-22:

4B, 4C

 • MBE, Bergman Miia

19A

 • TLI, Lindholm Tommi

19B

 • RVE, Vehkala Ramona

19C

 • ETI, Tiihonen Erja

19D, 4A

 • SAH, Homanen Salla

19E

 • SHO, Honkkila Satu

19X

 • TMÄ, Mätäsjärvi Tiina

19Y

 • RRA, Rautionmaa Raisa

20A

 • EYP, Yli-Pohja Elina

20B

 • JPK, Pajukangas Jussi

20C

 • RKP, Kaipainen Riikka

20D

 • JKI, Kiiskinen Jenni

20E

 • PET, Tukiainen Ari

20X

 • ATA, Tarhonen Anu

20Y

 • NHA, Halme Noora

21A

 • KAK, Kangastupa Kati

21B

 • MJO, Jokela Minna

21C

 • HAH, Hongell Hannele

21D

 • SAK, Kolamo Sami

21E

 • AMU, Mutanen Arttu

21X

 • RAH, Ahlman Rinna

21Y

 • RRA, Rautionmaa Raisa