In English Auf Deutsch

Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin. Ryh­mä­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään tors­tai­sin koti­luo­kas­sa.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa! Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si luot­ta­mus­opiskelijaa, jot­ka toi­mi­vat luo­kan yh­teys­hen­ki­löi­nä.

Oh­jaus­ryh­mät 2020-21:

4A, 4B

 • SLE, Leinonen Sanna

18A

 • ETI, Tiihonen Erja

18B

 • KTU, Tuomi Kaisa-Tuulia

18C

 • SHO, Honkkila Satu

18D

 • ANI, Nikulainen Anu

18E

 • MJO, Jokela Minna

18X

 • MBE, Bergman Miia

18Y

 • KRE, Remula Kaisa

19A

 • TLI, Lindholm Tommi

19B

 • KTU, Helin Saana

19C

 • ATU, Tuohimäki Anri

19D

 • SAH, Homanen Salla

19E

 • TKM, Kumara-Moisio Taru

19X

 • TMÄ, Mätäsjärvi Tiina

19Y

 • RRA, Rautionmaa Raisa

20A

 • JSA, Salmenoja Jenni

20B

 • JPK, Pajukangas Jussi

20C

 • RKP, Kaipainen Riikka

20D

 • JKI, Kiiskinen Jenni

20E

 • PET, Tukiainen Ari

20X

 • ATA, Tarhonen Anu

20Y

 • NHA, Halme Noora