In English Auf Deutsch

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä auttaa häntä kehittämään valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tär­keä osa oh­jauk­sen ko­ko­nai­suu­tta on myös ko­din ja ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ.
Opinto-ohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. Opiskelijat voivat varata ajan opinto-ohjaajalle sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkki ajanvaraussivustolle löytyy Wilman pysyvistä tiedotteista. Jokainen Ylöjärven lukion opiskelija käy opinto-ohjaajan luona vähintään kerran jokaisen opiskeluvuoden aikana.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ohjausryhmät

Sami Pihlavirta
puh. 0400 770 095
sami.pihlavirta(at)ylojarvi.fi

21 A, B, C, D (osa)
20 A, B
19 A, B sekä 19 C -ryhmän 3,5 v. tai 4v. suunnitelman opiskelijat
04 A/B
Kaksoistutkinnon suorittajat (19T, 20T, 21T)

Minna Sirén
puh. 050 5542 838
minna.siren(at)ylojarvi.fi

21 D (osa), E, X, Y
20 X, Y
19 X, Y sekä 19D ja 19E-ryhmien 3,5v. tai 4v. suunnitelman opiskelijat
04 A/B

Sanni Tiainen
puh. 044 4860 790
sanni.tiainen@ylojarvi.fi

20 C, D, E
19 C, D, E