In English Auf Deutsch

Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä auttaa häntä kehittämään valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Tär­keä osa oh­jauk­sen ko­ko­nai­suu­tta on myös ko­din ja ym­pä­röi­vän yh­teis­kun­nan kans­sa teh­tä­vä yh­teis­työ.
Opinto-ohjaajat tavoittaa parhaiten Wilman kautta. Opiskelijat voivat varata ajan opinto-ohjaajalle sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Linkki ajanvaraussivustolle löytyy Wilman pysyvistä tiedotteista. Jokainen Ylöjärven lukion opiskelija käy opinto-ohjaajan luona vähintään kerran jokaisen opiskeluvuoden aikana.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ohjausryhmät

Sami Pihlavirta
puh. 0400 770 095
sami.pihlavirta(at)ylojarvi.fi

22 A, B
21 A, B
20 A, B
04 A (osa)
Kaksoistutkinnon suorittajat (20T, 21T, 22T)

Minna Sirén
puh. 050 5542 838
minna.siren(at)ylojarvi.fi

22 X, Y
21 E, X, Y
20 E, X, Y
04 A (osa), 04 B

Maarit Mauri
puh. 044 4860 790
maarit.mauri(at)ylojarvi.fi

22 C, D, E
21 C, D
20 C, D