In English Auf Deutsch

Opinto- ja koulumatkatuki

Koulumatkatuki peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneelle

  • Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää seitsemän kilometriä, on opiskelija oikeutettu maksuttomiin koulumatkoihin. Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai Kelan sivuilta. Hakemus palautetaan opintotoimistoon.
  • Jos olet valmistunut peruskoulusta ennen kevättä 2021, saat ohjeet koulumatkatuen hakemiseen opintotoimistosta.

Koulumatkan ylittäessä 10 km Kela maksaa koulumatkatukea.

Koulumatkatukeen oikeutettu matka mitataan lyhintä reittiä käyttäen kodista kouluun (ei linja-auton kulkema matka). Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai sen voi täyttää Kelan sivuilla. Hakemus palautetaan opintotoimistoon, josta saa bussilipun hankintaa varten ostotodistuksen, mikäli koulumatkaa ei suoriteta Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella. Joukkoliikennevyöhykkeillä tapahtuvan koulumatkatuetun matkan osalta tiedot tallennetaan NellaPro-järjestelmään. Oma maksuosuus Matkahuollon koulumatkatukilipusta on 43 e/latauskerta. Oma maksuosuus Tampereen seudun joukkoliikenteen koulumatkatukilipusta on 21 tai 26 euroa/latauskerta. Matkakortista peritään ensimmäisellä kerralla korttimaksu.

Kela voi myöntää koulumatkatukea aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.

http://www.kela.fi/koulumatkatuki

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle.

Elokuusta 2019 alkaen ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada opintorahan oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa. Oppimateriaalilisä on 47,26 e/kk. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa.
Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa opintotukea, mutta olisit oikeutettu oppimateriaalilisään, hae opintotukea verkossa tai opintotuen hakemuslomakkeella OT 1.

Opintotuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta ja hakemuksen voi täyttää siellä. Hakemuksia saa myös opintotoimistosta.

http://www.kela.fi/opintotuki

Lisätietoja saa opintotoimistosta puh. 050 390 4562