In English Auf Deutsch

Opinto- ja koulumatkatuki

Koulumatkatuki oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle nuorelle

Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää seitsemän kilometriä, on opiskelija oikeutettu maksuttomiin koulumatkoihin. Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai Kelan sivuilta. Hakemus palautetaan opintotoimistoon.

  • Jos olet valmistunut peruskoulusta ennen kevättä 2021, saat ohjeet koulumatkatuen hakemiseen opintotoimistostamme. Tässä tapauksessa olet koulumatkatukeen oikeutettu, jos koulumatkasi ylittää 10 km.

http://www.kela.fi/koulumatkatuki

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle

Ammatillista tai lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada lisäksi opintorahan oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa ja opiskelija ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen. Oppimateriaalilisä on 47,44 e/kk. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa.
Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa opintotukea, mutta olisit oikeutettu oppimateriaalilisään, hae opintotukea verkossa tai opintotuen hakemuslomakkeella OT 1.

Opintotuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta ja hakemuksen voi täyttää siellä. Hakemuksia saa myös opintotoimistosta.

http://www.kela.fi/opintotuki

Lisätietoja saa opintotoimistosta puh. 050 390 4562