In English Auf Deutsch

Opinto- ja koulumatkatuki

Koulumatkan ylittäessä 10 km Kela maksaa koulumatkatukea.

Koulumatkatukeen oikeutettu matka mitataan lyhintä reittiä käyttäen kodista kouluun (ei linja-auton kulkema matka). Saadakseen tukea pitää täyttää lukuvuosittain koulumatkatukihakemus, joita saa opintotoimistosta tai sen voi täyttää Kelan sivuilla. Hakemus palautetaan opintotoimistoon, josta saa bussilipun hankintaa varten ostotodistuksen, mikäli koulumatkaa ei suoriteta Tampereen seudun joukkoliikenteen alueella. Joukkoliikennevyöhykkeillä tapahtuvan koulumatkatuetun matkan osalta tiedot tallennetaan NellaPro-järjestelmään. Oma maksuosuus Matkahuollon koulumatkatukilipusta on 43 e/latauskerta. Oma maksuosuus Tampereen seudun joukkoliikenteen koulumatkatukilipusta on 21 tai 26 euroa/latauskerta. Matkakortista peritään ensimmäisellä kerralla korttimaksu.

Kela voi myöntää koulumatkatukea aikaisintaan hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta.

http://www.kela.fi/koulumatkatuki

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle opiskelijalle. Opintotuesta saa lisätietoja Kelan sivuilta ja hakemuksen voi täyttää siellä. Hakemuksia saa myös opintotoimistosta.

http://www.kela.fi/opintotuki

Lisätietoja saa opintotoimistosta puh. 050 390 4562