In English Auf Deutsch

Kurssien uusiminen

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä
kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja
työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.”

(Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008)

”Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.”
(Lukion opetussuunnitelman perusteet, 2016)

 

Joskus kuitenkin käy niin, että opiskelijan kurssisuoritus ei ole hyväksytysti suoritettu ja arvosanaksi tulee hylätty (4 tai H). Tällöin opiskelijalla on oikeus uusia kurssisuorituksensa. Hylättyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla uusintakokeeseen. Uusintakoepäiviä järjestetään Ylöjärven lukiossa viisi kertaa vuodessa, jokaisen jakson jälkeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Kurssin voi myös tarvittaessa käydä kokonaan uudelleen.

 

On huomioitavaa, että jos opiskelija on poissa uusintakoepäivänä lukujärjestyksen mukaisilta tunneiltaan ilman hyväksyttävää selvitystä (esim. käynti terveydenhoitajalla tai opinto-ohjaajalla), ei hänellä ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen. Jos opiskelija on sairaana ja pois koulusta uusintakoepäivänä, ei hän tietenkään sairaana ollessaan voi osallistua myöskään uusintakokeeseen.

 

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi korottaa käymällä kurssin kokonaan uudelleen opetukseen osallistuen. Tällöin arvosanoista parempi jää voimaan.