In English Auf Deutsch

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori  ja koulupsykologi ovat tavattavissa kaikkina arkipäivinä. Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, WhatsApp- tai tekstiviestillä. Koulukuraattori ja koulupsykologi ottavat opiskelijoita vastaan heidän toivomuksensa mukaisesti sekä lähitapaamisissa, että etänä. Opiskeluhuollon palvelut (koulukuraattori ja –psykologi) jatkuvat myös mahdollisen etäopiskelun aikana. Palvelut järjestetään silloin lähitapaamisten sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten Wilmaa, sähköpostia ja Teamsia sekä puheluita hyödyntäen. Vastaanottotyötä kouluilla tehdään tarvittaessa, mikäli opiskelija on oireeton, ei ole altistunut, ei ole karanteenissa eikä kuulu riskiryhmään, ja mikäli opiskelija ja huoltaja hyväksyvät vastaanottokäynnin.

Jos olet huolestunut voinnistasi, ole yhteydessä meihin Wilman kautta tai puhelimitse.
Tiedotamme, jos ohjeistukset muuttuvat.

Marjo Huovinen

Vastaava koulupsykologi
050 540 4938

Koulukuraattori

Vastaava koulukuraattori Mervi Männistö (puh. 040 1647 202, mervi.mannisto(at)ylojarvi.fi tai Wilma-viesti) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin.

Kuraattori tukee opis­ke­li­joi­ta opis­ke­luun, ih­mis­suh­tei­siin, so­si­aa­li­siin on­gel­miin, it­se­näis­ty­mi­seen ja talouteen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Käyn­nit ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Pääasiassa käynnit ovat yk­si­lö­käyn­te­jä (oh­jaus­ta ja neu­von­taa), mut­ta myös per­he­käyn­te­jä ja ver­kos­to­neu­vot­te­lu­ja on so­vi­tus­ti. Tar­vit­ta­es­sa ohja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja -hoi­toon.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, whatsApp- tai tekstiviestillä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin. Ohjaus koulukuraattorille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulupsykologin, terveydenhoitajan, opettajan tai jonkun muun tahon kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Marjo Huovinen (puh. 050 5404 938, marjo.huovinen@ylojarvi.fi) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tunne-elämän pulmien (mielialan lasku, ahdistus, jännitys, pelot), oppimisen pulmien, keskittymisvaikeuksien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, whatsApp- tai tekstiviestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus koulupsykologille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kautta.