In English Auf Deutsch

Opiskeluun liittyvät maksut

Opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisille. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Maksuttomuus tarkoittaa seuraavaa:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (Kansaneläkelaitoksen maksama koulumatkatuki)
 • Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja (OVL 17 §). Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse. Maksuja voidaan periä vain sellaisista toiminnoista, jotka ovat opiskelijalle täysin vapaaehtoisia.

Oppivelvollisuuden piiriin kuulumattomat opiskelijat:

 • Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muut koulutarvikkeet.
 • Opiskelija voi halutessaan saada käyttöönsä lukiomme kautta kannettavan tietokoneen. Tässä linkissä enemmän tietoa asiasta sekä siihen liittyvistä käyttömaksuista.
 • Opiskelijalla on omavastuuosuus esimerkiksi kuvataiteen tarvikkeista.
 • Koulun toimintaa tukevat opintomatkat sisältävät opiskelijan maksuosuuden.
 • Opiskelija maksaa itse osallistumismaksut yo-kokeisiin.