In English Auf Deutsch

Oppikirjat ja läppärit

Oppikirjat

Lukiolainen on vastuussa itse oppikirjojen ja muiden opinnoissa tarvittavien välineiden hankinnasta. Oppikirjojen tulee olla mukana kurssilla, jotta opintojen eteneminen on mahdollista. Osalla kursseista on mahdollista valita perinteisen oppikirjan ja digikirjan välillä.

Lukuvuonna 2021-22 aloittavat 1. vuosikurssin opiskelijat kuuluvat oppivelvollisuuden piiriin, joten lukio hankkii heille heidän tarvitsemansa opiskelumateriaalit. Kirjojen osalta tämä tarkoittaa sähköisiä lisenssejä oppikirjoihin. Sähköisten oppikirjojen käyttö ohjeistetaan lukiolaisille ensimmäisinä koulupäivinä.

Ylöjärven lukiossa lukuvuonna 2021-22 käytettävät oppikirjat:

Tietokoneet

Opintojen suorittaminen Ylöjärven lukiossa edellyttää tietokoneen käyttöä oppitunneilla. Ylöjärven lukion opiskelijalla on mahdollisuus vuokrata koko lukioajaksi kaupungin leasingkannettava, jossa on kaikki opinnoissa tarvittavat ohjelmat. Mikäli opiskelija hankkii oman laitteen, on hänen tulee hankkia kyseiset ohjelmat itse omaan koneeseensa. Leasingkannettavan saamiseksi pitää allekirjoittaa sopimus kannettavan käytöstä: Sopimus kannettavan käytöstä 2020.

  • Jokainen Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla syksyllä 2021 opintonsa aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi maksuttomasti. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.