In English Auf Deutsch

Mitä lukio-opiskelu on?

Lukiossa

 • opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu opinnoista lisääntyvät
 • opiskelu on kurssimuotoista
 • opiskelu tähtää ylioppilastutkintoon

Lukion kurssien jaottelu

Valtakunnalliset kurssit

 • kurssien sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • lukio-opinnot sisältävät pakollisia kursseja 47–51 riippuen matematiikan valinnasta
 • syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja

Koulukohtaiset kurssit

 • kurssit laajentavat lukion valtakunnallista oppimäärää
 • kurssit ovat Ylöjärven lukion erityistarjontaa kuhunkin oppiaineeseen
 • kursseilla syvennät osaamistasi ja saat lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin
 • kaikkia koulukohtaisia kursseja ei toteuteta joka vuosi

Kurssimäärä

Opiskelija suorittaa lukiossa vähintään 75 kurssia:

 • 1. ja 2. vuonna 30-35 kurssia, 3. vuonna 15-21 kurssia
 • kaikki valtakunnalliset pakolliset kurssit (47–51)
 • valtakunnallisia syventäviä vähintään 10 kurssia
 • vähintään kolme kurssia taideaineita

Käytäntöjä

 • lukuvuodessa on 5 jaksoa
 • jokaisen jakson lopussa on päättöviikko
 • oppituntien pituus yleensä 75 minuuttia

Maksut

 • opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muut koulutarvikkeet
 • koulu tarjoaa kannettavan tietokoneen käyttöösi (käyttömaksu lv. 2020-21 90€ + TI-Nspire CX CAS -laskinohjelmiston vuosilisenssi 21 €)
 • opiskelijalle tulee omavastuuosuus esimerkiksi kuvataiteen tarvikkeista
 • koulun toimintaa tukevat opintomatkat sisältävät opiskelijan maksuosuuden
 • opiskelija maksaa itse osallistumisensa yo-kokeisiin

Opintososiaaliset edut

 • opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 10km, on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen
 • 17 vuotta täyttänyt lukion opiskelija voi saada opintotukea Kelalta
 • elokuusta 2019 toisen asteen opiskelija voi saada opintorahan oppimateriaalilisää
 • lisätietoja opinto- ja koulumatkatuesta

Ylioppilastutkinto

 • äidinkielen koe on kaikille pakollinen
 • lisäksi valitaan pakollisiksi aineiksi kolme seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai jokin reaaliaine (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • pakollisten (4 kappaletta) kokeiden lisäksi opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita
 • kaikki ylioppilaskokeet ovat sähköisiä
 • lisätietoja ylioppilastutkinnosta