In English Auf Deutsch

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Ryhmänohjaaja tuntee ryhmänsä opiskelijat, ja häneen kannattaa ottaa yhteyttä oman nuoren kouluasioissa. Toki yksittäisten aineiden opettajiin ja rehtoriin voi myös aina olla yhteyksissä. Yhteystiedot ovat täällä.  Poissaolohakemukset osoitetaan ryhmänohjaajalle, paitsi yli viikon poissaolot rehtorille.

Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla Wilmassa tai viestittää muulla tavalla muutoksista koulun toimistoon.

Opinto-ohjaajilta saa tietoa opintojen rakentumisesta ja jatko-opintoihin liittyvistä asioista.

 

Vanhempainillat

Ylöjärven lukiossa järjestetään vuosittain kaksi isompaa vanhempainiltaa, joihin huoltajien toivotaan osallistuvan.  On tärkeää, että huoltaja on selvillä lukion käytänteistä ja nuoren koulunkäyntiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vanhempainillassa huoltaja tapaa myös ryhmänohjaajan. Kun on tavattu kasvokkain, helpottuu yhteydenpitokin entisestään!

Koko koulun vanhempainilta pidetään aina syksyisin ensimmäisen ja toisen jakson taitteessa. Ilta aloitetaan yhteisellä tilaisuudella, jossa koulun henkilökunta esittäytyy ja rehtori kertoo lukuvuoden ajankohtaisista asioista. Tämän jälkeen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajat siirtyvät ryhmänohjaajiensa johdolla luokkiin. Luokissa käsitellään kunkin vuosikurssin osalta tärkeimpiä lukion käymiseen liittyviä asioita. Abiturienttien huoltajat käyvät läpi jatkokoulutukseen hakeutumiseen ja lukion jälkeiseen elämään liittyviä asioita opinto-ohjaajien johdolla.

  • Keskiviikkona 14.9.2022 klo 18, kahvitus klo 17.30, koko koulu

Kakkosten yo-vanhempainilta pidetään keväällä ennen syksyn kirjoituksiin ilmoittautumista. Tässä tilaisuudessa rehtori käy läpi ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tärkeimmät asiat, jotka huoltajien on hyvä tietää.

  • Tiistaina 25.4.2022 klo 18, tulevien abiturienttien (2. vsk) vanhemmat

Ryhmäkohtaisia vanhempainiltoja järjestetään tarvittaessa.

 

Vanhempainvartit

Ryhmänohjaajat kutsuvat keväällä ykkös- ja kakkosvuosikurssilaisten huoltajat vanhempainvarttiin, jossa keskustellaan nuoren koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhempainvartti on huoltajille vapaaehtoinen.