In English Auf Deutsch

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Uusien opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös

 • Ylöjärven lukioon valittujen opiskelijoiden nimet julkaistaan koulun kotisivuilla torstaina 17.6. klo 8.15. Vain niiden opiskelijoiden nimet julkaistaan, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Lähetämme opiskelupaikan saaneille uusille opiskelijoillemme hyväksymiskirjeen postitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Opintopolussa

 • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa 21.6. mennessä.  
 • Jos meille valittu opiskelija on antanut sähköpostiosoitteensa toisen asteen yhteishaun hakemuksella, hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa. Kirjautuminen Oma Opintopolkuun vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. verkkopankkitunnukset).  
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 1.7.2021.

Hyväksymiskirje 

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille uusille opiskelijoille lähetetään postitse hyväksymiskirje. Kirjeen mukana uudet opiskelijamme saavat tärkeätä tietoa mm. opintojen aloittamisesta, oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta ja koulumatkatuesta. Kirjeen mukana he saavat myös ohjeet Wilma-tunnustensa käyttöönottoon.

Kannettavat tietokoneet ja muu oppimateriaali

 • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on jatkossa nuorelle maksutonta. Nykyisinkin opetus ja päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia, mutta maksuttomuus laajenee koskemaan tarvittavia oppimateriaaleja, kuten tietokoneita, tarvittavia ohjelmistoja ja kirjoja.
 • Jokainen Ylöjärven lukioon hyväksytty opiskelija, joka tulee lukioon suoraan 9. luokalta:
  • saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
   • Sopimus kannettavan tietokoneen käytöstä (päivitetään lähiaikoina)

Koulumatkatuki (päivitetään lähiaikoina)

 • Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää kymmenen kilometriä, on opiskelija oikeutettu Kelan koulumatkatukeen. Lähetämme hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet koulumatkatuen hakemisesta hyväksymiskirjeen mukana. Pyydämme palauttamaan hakulomakkeen koululle joko postitse tai koulun postilaatikkoon 25.6.2020 mennessä. Hakemukset toimitetaan koululta Kelaan.
 • Huomioi, että opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle toisen asteen opiskelijalle. Elokuusta 2019 alkaen toisen asteen opiskelija voi saada myös opintorahan oppimateriaalilisää.
 • Koulumatkatukihakemus ja tietoa opintotuesta

Valmistautuminen syksyyn ja opintojen alkuun

 • Lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ti 10.8.2021 opiskelijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistus ryhmänohjaajalleen tarkistusta varten. Ensimmäisenä päivänä opiskelijalla on myös tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia lukujärjestykseensä.  Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa lukuvuoden toisena koulupäivänä.