In English Auf Deutsch

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Uusien opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös

 • Ylöjärven lukioon valittujen opiskelijoiden nimet julkaistaan koulun kotisivuilla torstaina 17.6.2021 klo 8.15. Vain niiden opiskelijoiden nimet julkaistaan, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Lähetämme opiskelupaikan saaneille uusille opiskelijoillemme hyväksymiskirjeen sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Opintopolussa

 • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa 21.6.2021 mennessä.  
 • Jos meille valittu opiskelija on antanut sähköpostiosoitteensa toisen asteen yhteishaun hakemuksella, hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa. Kirjautuminen Oma Opintopolkuun vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. verkkopankkitunnukset).
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 1.7.2021.

Tietoa koulun aloituksesta sähköpostitse

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Saat tärkeätä tietoa mm. oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta, koulumatkatuesta sekä ohjeet Wilma-tunnustensa käyttöönottoon.

Kannettavat tietokoneet ja muu oppimateriaali

 • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on jatkossa nuorelle maksutonta. Nykyisinkin opetus ja päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia, mutta maksuttomuus laajenee koskemaan tarvittavia oppimateriaaleja, kuten tietokoneita, tarvittavia ohjelmistoja ja kirjoja.
 • Jokainen Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla syksyllä 2021 opintonsa aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Koulumatkatuki peruskoulusta keväällä 2021 valmistuneelle

 • Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää seitsemän kilometriä, on opiskelija oikeutettu maksuttomiin koulumatkoihin. Lähetämme hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet koulumatkatuen hakemisesta hyväksymiskirjeen mukana. Voit noutaa lomakkeen tarvittaessa koululta opintotoimiston aukioloaikoina. Pyydämme palauttamaan hakulomakkeen koululle joko postitse tai koulun postilaatikkoon 2.7.2021 mennessä. Koulun postilaatikko sijaitsee pääovien vasemmalla puolella. Hakemukset toimitetaan koululta Kelaan.
 • Jos olet valmistunut peruskoulusta ennen kevättä 2021, saat ohjeet koulumatkatuen hakemiseen opintotoimistosta.

Valmistautuminen syksyyn ja opintojen alkuun

 • Lukuvuoden ensimmäisenä päivänä ti 10.8.2021 opiskelijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistuksensa ryhmänohjaajalleen tarkistusta varten.
 • Ensimmäisenä päivänä opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia lukujärjestykseensä.  Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa lukuvuoden toisena koulupäivänä.