In English Auf Deutsch

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Uusien opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös

  • Ylöjärven lukioon valittujen opiskelijoiden nimet julkaistaan koulun kotisivuilla torstaina 16.6.2022 klo 8.15. Vain niiden opiskelijoiden nimet julkaistaan, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Lähetämme opiskelupaikan saaneille uusille opiskelijoillemme hyväksymiskirjeen sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen Opintopolussa

  • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa ma 20.6.2022 mennessä.  
  • Jos meille valittu opiskelija on antanut sähköpostiosoitteensa toisen asteen yhteishaun hakemuksella, hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa. Kirjautuminen Oma Opintopolkuun vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. verkkopankkitunnukset).
  • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 30.6.2022.

Tietoa koulun aloituksesta sähköpostitse

  • Ylöjärven lukioon hyväksytyille ja paikkansa vahvistaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Saat tietoa mm. oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta, koulumatkatuesta sekä ohjeet Wilma-tunnusten käyttöönottoon.

Kannettavat tietokoneet ja muu oppimateriaali

  • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle nuorelle maksutonta.
  • Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla syksyllä 2022 opintonsa aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Koulumatkatuki peruskoulusta keväällä 2021 tai sen jälkeen valmistuneelle

  • Jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää seitsemän kilometriä, on opiskelija oikeutettu maksuttomiin koulumatkoihin. Lähetämme hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet koulumatkatuen hakemisesta hyväksymiskirjeen mukana sähköpostitse. Voit noutaa lomakkeen tarvittaessa koululta opintotoimiston aukioloaikoina. Pyydämme palauttamaan hakulomakkeen koululle joko postitse tai koulun postilaatikkoon 1.7.2022 mennessä. Koulun postilaatikko sijaitsee pääovien vasemmalla puolella. Hakemukset toimitetaan koululta Kelaan.
  • Jos olet valmistunut peruskoulusta ennen kevättä 2021, saat ohjeet koulumatkatuen hakemiseen opintotoimistosta.

Valmistautuminen syksyyn ja opintojen alkuun

  • Ensimmäisinä viikkoina opiskelijalla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä muutoksia lukujärjestykseensä. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa lukuvuoden toisena koulupäivänä.