In English Auf Deutsch

Hakeminen Ylöjärven lukioon

Yleistä

 • Ylöjärven lukion 1. vuosikurssille otetaan opiskelijoita enintään 165 opiskelijaa. Aloituspaikoista 125 on varattu yleislinjalaisille ja 40 yrittäjyyslinjalaisille.
 • Kaikkien hyväksyttyjen lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,4 (keväällä 2018 toteutunut keskiarvoraja  oli 7,58, keväällä 2019 7,42 ja keväällä 2020 7,92).
 • Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa lukion rehtori.

Ainevalinnat

 • Ylöjärven lukiossa on käytössä sähköinen ainevalintakortti. Täytä se yhteishaun päättymiseen mennessä. Ainevalintakortti avautuu tällä sivulla hakuajan alkaessa.
 • Ainevalintojen teossa auttaa oma peruskoulun opinto-ohjaajasi.
 • Pohdi erityisesti, mitä vieraita kieliä haluat opiskella, valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan ja mitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettuja valinnaisia opintojaksoja haluat valita.

Yhteishaku

 • Osallistu yhteishakuun osoitteessa opintopolku.fi
 • Muista, että hakutoivejärjestys on sitova!
 • Ylöjärven lukiossa on kaksi hakukohdetta, yleislinja ja yrittäjyyslinja.

Haku yrittäjyyslinjalle

 • Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
 • Hakijat lähettävät ennakkotehtävän tai/ja heille järjestetään erillinen soveltuvuuskoe, lisätietoja päivitetään vuosittain tälle sivulle.
 • Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain.
 • Sisäänpääsyyn vaikuttavat ennakkotehtävä/soveltuvuuskoe (max. 10p.) sekä peruskoulun lukuaineiden keskiarvo (max. 10p.). Alin hyväksytty keskiarvoraja on 7,4.

Yhteishaun tulosten julkistaminen 2021

 • Niiden opiskelijoiden nimet, jotka saavat opiskelupaikan kevään yhteishaussa 2021 Ylöjärven lukiosta, ilmoitetaan koulun nettisivuilla ajankohtaista osiossa to 17.6.2021 (paitsi, jos hakija on kieltänyt nimensä julkaisemisen).

Opiskelupaikan vastaanottaminen sähköisesti

Aikataulu

 • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa 21.6.2021 mennessä.
 • Jos meille valittu opiskelija on antanut sähköpostiosoitteensa hakemuksella, hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa. Kirjautuminen Oma Opintopolkuun vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. verkkopankkitunnukset).
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 1.7.2021.

Hyväksymiskirje

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille uusille opiskelijoille lähetetään postitse hyväksymiskirje. Kirjeen mukana uudet opiskelijamme saavat tärkeätä tietoa opintojen aloittamisesta. Kirjeen mukana he saavat myös ohjeet Wilma-tunnustensa käyttöönottoon.

Koulumatkatuki (päivitetään lähiaikoina)

 • Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan koulumatkatukea, jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää kymmenen kilometriä.
 • Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteutuessa koulumatkatukeen oikeuttavan koulumatkan raja lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin. Lisäksi luovutaan 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta.
 • Lähetämme hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet koulumatkatuen hakemisesta hyväksymiskirjeen mukana. Pyydämme palauttamaan hakulomakkeen koululle joko postitse tai koulun postilaatikkoon 25.6.2021 mennessä. Hakemukset toimitetaan koululta Kelaan.

Hakijoiden lukujärjestykset

 • Teemme kaikille Ylöjärven lukion yleislinjalle ja yrittäjyyslinjalle hyväksytyille uusille opiskelijoille lukujärjestykset valmiiksi. Lukujärjestykset perustuvat hakijoiden ainevalintakortilla ilmoitettuihin valintoihin. Tästä syystä ainevalinnat kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti.
 • Opiskelijaksi valitut näkevät tulevat lukujärjestyksensä Wilma-järjestelämän kautta ennen koulun alkua.
 • Sekä lukujärjestykset että ainevalinnat tarkistetaan lukuvuoden alkaessa elokuussa.
 • Mikäli asiasta on kysyttävää, ole yhteydessä lukiomme opinto-ohjaajiin tai rehtoreihin.