In English Auf Deutsch

Hakeminen Ylöjärven lukioon

Yleistä

 • Ylöjärven lukion 1. vuosikurssille otetaan opiskelijoita enintään 165 opiskelijaa. Aloituspaikoista 125 on varattu yleislinjalaisille ja 40 yrittäjyyslinjalaisille.
 • Kaikkien hyväksyttyjen lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,4 (keväällä 2020 toteutunut pisteraja oli 7,92, keväällä 2021 7,75 ja keväällä 2022 7,42).
 • Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa lukion rehtori.

Ainevalinnat

 • Ylöjärven lukiossa on käytössä sähköinen ainevalintakortti. Täytä se yhteishaun päättymiseen mennessä. Ainevalintakortti avautuu tällä sivulla hakuajan alkaessa.
 • Ainevalintojen teossa auttaa oma peruskoulun opinto-ohjaajasi.
 • Pohdi erityisesti, mitä vieraita kieliä haluat opiskella, valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan ja mitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettuja valinnaisia opintojaksoja haluat valita.

Yhteishaku

 • Osallistu yhteishakuun osoitteessa opintopolku.fi
 • Muista, että hakutoivejärjestys on sitova!
 • Ylöjärven lukiossa on kaksi hakukohdetta, yleislinja ja yrittäjyyslinja.

Haku yrittäjyyslinjalle

 • Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
 • Hakijat lähettävät ennakkotehtävän tai/ja heille järjestetään erillinen soveltuvuuskoe. Lisätietoja asiasta päivitetään vuosittain tälle sivulle.
 • Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain.
 • Sisäänpääsyyn vaikuttavat ennakkotehtävä/soveltuvuuskoe (max. 4 p.) sekä peruskoulun lukuaineiden keskiarvo (max. 10p.). Alin hyväksytty keskiarvoraja on 7,4.

Yhteishaun tulosten julkistaminen 2023

 • Niiden opiskelijoiden nimet, jotka saavat opiskelupaikan kevään yhteishaussa 2023 Ylöjärven lukiosta, ilmoitetaan koulun nettisivuilla ajankohtaista osiossa to 15.6.2023 (paitsi, jos hakija on kieltänyt nimensä julkaisemisen).

Opiskelupaikan vastaanottaminen sähköisesti

Aikataulu

 • Seuraavan lukuvuoden käytännön järjestelyjen onnistumiseksi toivomme, että meille valitut opiskelijat varmistavat paikkansa 19.6.2023 mennessä.
 • Jos meille valittu opiskelija on antanut sähköpostiosoitteensa hakemuksella, hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun Opintopolku.fi-palvelussa. Kirjautuminen Oma Opintopolkuun vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. verkkopankkitunnukset).
 • Paikka tulee vastaanottaa viimeistään 29.6.2023.

Hyväksymiskirje

 • Ylöjärven lukioon hyväksytyille ja paikkansa vahvistaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa koulun aloittamiseen liittyvistä asioista. Saat tärkeätä tietoa mm. oppivelvollisuudesta, lukion maksuttomuudesta, koulumatkatuesta sekä ohjeet Wilma-tunnusten käyttöönottoon.

Koulumatkatuki

 • Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opiskelijalla on mahdollisuus saada Kelan koulumatkatukea, jos opiskelijan koulumatka lyhintä autoreittiä kodin ja koulun välillä ylittää 7 kilometriä.
 • Lähetämme hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet koulumatkatuen hakemisesta hyväksymiskirjeen mukana. Pyydämme palauttamaan hakulomakkeen koululle joko postitse tai koulun postilaatikkoon 2.7.2023 mennessä. Hakemukset toimitetaan koululta Kelaan.

Hakijoiden lukujärjestykset

 • Teemme kaikille Ylöjärven lukion yleislinjalle ja yrittäjyyslinjalle hyväksytyille uusille opiskelijoille lukujärjestykset valmiiksi. Lukujärjestykset perustuvat hakijoiden ainevalintakortilla ilmoitettuihin valintoihin. Tästä syystä ainevalinnat kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti.
 • Opiskelijaksi valitut näkevät tulevat lukujärjestyksensä Wilma-järjestelämän kautta ennen koulun alkua.
 • Sekä lukujärjestykset että ainevalinnat tarkistetaan lukuvuoden alkaessa elokuussa.
 • Mikäli asiasta on kysyttävää, ole yhteydessä lukiomme opinto-ohjaajiin tai rehtoreihin.