In English Auf Deutsch

Hakeminen Ylöjärven lukioon

Yleistä

 • Ylöjärven lukion 1. vuosikurssille otetaan opiskelijoita enintään 165 opiskelijaa. Aloituspaikoista 125 on varattu yleislinjalaisille ja 40 yrittäjyyslinjalaisille.
 • Kaikkien hyväksyttyjen lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,4 (keväällä 2018 toteutunut 7,58, keväällä 2019 toteutunut 7,42).
 • Lopullisen opiskelijavalinnan suorittaa lukion rehtori.

Ainevalintojen tekeminen

 • Ylöjärven lukiossa on käytössä sähköinen ainevalintakortti. Täytä se yhteishaun päättymiseen mennessä!
 • Ainevalintojen teossa auttaa oma opinto-ohjaajasi.
 • Pohdi erityisesti, mitä vieraita kieliä haluat opiskella, valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan ja mitä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tarkoitettuja koulukohtaisia kursseja haluat valita.

Yhteishaku keväällä 2020

 • Osallistu yhteishakuun osoitteessa opintopolku.fi
 • Muista, että hakutoivejärjestys on sitova!

Haku Yrittäjyyslinjalle

 • Yrittäjyyslinjalle haetaan yhteishaun yhteydessä, osoitteessa opintopolku.fi.
 • Yrittäjyyslinja on oma hakukohteensa.
 • Hakijat lähettävät ennakkotehtävän tai/ja heille järjestetään erillinen soveltuvuuskoe, lisätietoja päivitetään vuosittain tälle sivulle.
 • Yrittäjyyslinjalle otetaan korkeintaan 40 opiskelijaa vuosittain, ja keskiarvoraja on vähintään 7,4.

Hakijoiden ohjaustilaisuus toukokuussa 2020

 • Ylöjärven lukioon hakevien ohjaustilaisuus, jossa hakijat saavat tehdä itselleen lukujärjestyksen ensimmäiselle vuodelle, pidetään maanantaina 25.5.2020 klo 11.45-15.00.
 • 1. hakutoiveen hakijat syöttävät valintansa Wilma-järjestelmään.
 • Tilaisuus on välttämätön niille, joilla Ylöjärven lukio on ensimmäisenä hakutoiveena.
 • Tervetulleita ovat myös 2.–5. hakutoiveen hakijat, jos pääsy ylempään hakutoiveeseen on epävarma.
 • Ilmoittautumiset oman oppilaanohjaajan kautta.

Ilmoittautuminen ja paikan vastaanotto lukiolla 11.-12.6.2020

 • Opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös julkaistaan koulun kotisivuilla sekä ulko-ovessa olevalla listalla tulosten selvittyä.
 • Paikan vastaanottaminen varmistetaan ilmoittautumalla opiskelijaksi lukiolla (Pallotie 5) torstaina 11.6. klo 8.15-17.30 tai perjantaina 12.6. klo 8.15-15.00.
 • Ota mukaan alkuperäinen peruskoulun päättötodistus sekä hyväksymiskirjeen mukana tulevat lomakkeet täytettyinä. Voit tulostaa lomakkeet myös koulun kotisivuilta.
 • Varatun lukiopaikan peruuttamisesta on ilmoitettava viipymättä.