In English Auf Deutsch

Ainevalintaohjeita

 

Kurssikuvaukset ja opetussuunnitelma valintojesi apuna

On tärkeää, että mietit jo ennen lukion aloittamista tarkasti, mitä kursseja haluat valita. Peruskoulun oppilaanohjaajasi auttaa sinua valintojen tekemisessä. Eri lukioissa on hieman toisistaan poikkeavia kursseja, erityisesti koulukohtaisten kurssien osalta. Siksi ainevalintaohjeet kannattaa lukea tarkkaan. Ainevalinnat täytetään Ylöjärven lukion omaan sähköiseen ainevalintakorttiin. Muista täyttää ainevalintakortti hakuajan päättymiseen mennessä.

Kun teet valintojasi, voit käyttää apuna LYHENNETYT KURSSIKUVAUKSET -tiedostoa. Kurssikuvaus on lyhyt tiivistelmä siitä, mitä kullakin kurssilla on aiheena ja mitä siellä opiskellaan. Tarkemmat tiedot kurssien tavoitteista ja sisällöistä löydät Ylöjärven lukion OPETUSSUUNNITELMASTA.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen taidot ovat erittäin tärkeät opiskelussa, jatkokoulutukseen haettaessa ja työelämässä. Suosittelemme kieliopin kertaamista ÄI10-kurssilla, jos äidinkielen ja kirjallisuuden numerosi on ollut peruskoulussa alle seitsemän tai alle. Tarjoamme myös teatteri-ilmaisun opintoja, joita voit opiskella kursseilla ÄI11 ja ÄI12. Jos kirjoittaminen kiinnostaa sinua, voit valita toimittajakurssin ÄI13. Kurssilla toimitetaan koulumme verkkolehteä, Valovuosi-nimistä julkaisua. Itsenäisesti suoritettava lukudiplomikurssi ÄI14 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka lukevat paljon.

Kielet

Englannin lisäksi sinun on hyvä hallita myös muita kieliä, sillä englannin kielen taitoa pidetään jo itsestäänselvyytenä. Hyvä kielitaito on tulevaisuuden työelämässä arvokas asia oli ala tai ammatti mikä hyvänsä! Meillä voit opiskella saksaa, ranskaa, ruotsia, espanjaa ja venäjää. Ryhmän muodostumiselle edellytyksenä on kymmenen opiskelijaa. Koulukohtaisena valinnaisen kielen kurssina tarjoamme sinulle “Kulttuuria ja kieltä kohdemaassa”, johon sisältyy ulkomaanmatka. Voit valita kieliharjoittelun toiselle tai kolmannelle vuosikurssille opiskeltuasi kieltä vähintään neljä kurssia.

Matematiikka

Matemaattisia aineita tarvitaan erityisesti matemaattis-luonnontieteellisillä, lääketieteellisillä ja teknisillä aloilla. Jos valitset pitkän matematiikan, suosittelemme myös fysiikan ja kemian opintoja. Matematiikan opiskelu aloitetaan lyhyen ja pitkän matematiikan yhteisellä kurssilla.

Reaaliaineet

Reaaliaineita ovat biologia, elämänkatsomustieto, filosofia, fysiikka, historia, kemia, maantiede, psykologia, terveystieto, uskonto ja yhteiskuntaoppi.

Ensimmäisenä vuonna opiskelet pääsääntöisesti kaikille yhteisiä reaaliaineiden kursseja. Huomioithan, että jos haluaa opiskella pitkää fysiikkaa, tulee sinun valita kolme kurssia fysiikkaa jo ensimmäiselle vuodelle. Vain siten ehdit käydä kaikki tarvittavat kurssit ennen ylioppilaskirjoituksia.  Jos haluat opiskella muita reaaliaineita enemmän kuin pakolliset kurssit, voit tarkentaa valintojasi ensimmäisen vuoden opintokokemustesi perusteella.

Taito- ja taideaineet

Lukiossa opiskelet vähintään kolme kurssia taideaineita: joko kaksi pakollista kuvataiteen kurssia ja yhden musiikin kurssin tai päinvastoin. Jos haluat, voit tietenkin valita kursseja paljon enemmänkin!

Jos harrastat musiikkia, voit valita ensimmäiselle vuodelle soittajille ja laulajille tarkoitetun koulun juhlamusakurssin (MU05). Liikunnassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjolla liikunnan pakollisen, kaikille yhteisen kurssin (LI1) lisäksi tarjolla myös valinnainen kurssi (LI3). Jos olet kiinnostunut laskettelusta tai lumilautailusta, voit valita laskettelukurssin (LI08) itsellesi.

Urheilun ja lukio-opintojen yhdistäminen on Ylöjärven lukiossa mahdollista joustavan opinto-ohjelman avulla. Teemme yhteistyötä Tampereen Urheiluakatemian kanssa. Akatemiaurheilijaksi hyväksytty opiskelija voi saada lukiokursseja tavoitteellisesta ja dokumentoidusta urheiluvalmentautumisestaan sekä erityistä tukea ja ohjausta opiskelun ja urheilun yhdistämiseen.

Taito- ja taideaineiden kursseja on tarjolla yhteensä noin kaksikymmentä. Halutessasi voit painottaa opintojasi tähän suuntaan. Liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa on mahdollista suorittaa lukiodiplomi. Diplomin suorittamisesta kannattaa jutella opettajan kanssa heti ensimmäisen ko. aineen kurssin yhteydessä ensimmäisenä vuonna.

Yrittäjyyslinja

Jos olet kiinnostunut opiskelusta koulumme yrittäjyyslinjalla, sinne haetaan yhteishaussa omana hakukohteenaan. Yrittäjyyslinjalla opit valtavasti tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja: tiimityöskentely-, projektinhallinta-, yrittäjyys-, vuorovaikutus- tai esimerkiksi johtamistaitoja. Samalla luot suhteita työelämään tai jopa perustat kavereiden kanssa yrityksen, jolla työllistät itsesi kesäksi. Parasta monen yrittäjyyslinjalaisen mielestä on huikea yhteishenki. Sellainen syntyy vain yhdessä tekemällä ja oppimalla! Yrittäjyyslinjan opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset löytyvät täältä.

Kurssien suoritusjärjestys

Ensimmäisenä vuonna opintosi koostuvat enimmäkseen pakollisista kursseista, mutta valinnaisten kurssien avulla voit painottaa opintojasi haluamaasi suuntaan jo tässä vaiheessa. Kurssit suositellaan yleensä suoritettaviksi numerojärjestyksessä, ellei kurssien suunnittelulomakkeessa toisin ohjeisteta.

Voit neuvotella poikkeavasta suoritusjärjestyksestä opinto-ohjaajan kanssa hakijoiden ohjauspäivänä.