In English Auf Deutsch

Ajankohtaista

Koronaan liittyvää ohjeistusta Ylöjärven lukion opiskelijoille

Tämä ohjeistus on tehty lähettämishetken (ma 14.9.) tietojen pohjalta. Kun valtakunnallinen ohjeistus muuttuu, ohjeistusta päivitetään.

Koronaan liittyvät ohjeistukset ja toimintatavat:

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.

  • Abit ovat etäopetuksessa ma 14.9.2020 – ma 21.9.2020.

Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksenjärjestäjille koronavirusepidemian aikana.

Opiskelijan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on koronaoireiksi sopivia infektio-oireita. Mikäli sairastuminen tapahtuu koulussa, opiskelija keskeyttää koulupäivänsä ja kertoo siitä opettajalleen, jonka jälkeen siirtyy kotiin. Mikäli opiskelija ei pysty välittömästi poistumaan koulusta, hänet viedään Telakka-nimiseen neuvottelutilaan, joka sijaitsee Satamassa ruokailuvälineiden palautuspisteen vieressä. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät päätöksen, jos testausta ei jostain syystä tarvita. Koulu ei ota tähän asiaan kantaa.

Kaikessa toiminnassa vältetään turhia lähikontakteja sekä noudatetaan hyvää hygieniaa. Opetuksessa vältetään runsaasti lähikontakteja sisältäviä työtapoja.

Lukioissa noudatetaan annettuja ohjeita kouluruokailusta ja turhien lähikontaktien välttämisestä. Kouluruokailu järjestetään porrastetusti ja väljyyttä hakien.

Poissaolot koronaoireiden takia ja kurssin keskeytyminen

Opiskelijan kurssi katsotaan keskeytyneeksi, jos hänen poissaolonsa ylittävät viisi opetustuokiota (5x75min), eikä  poissaoloista ole hyväksyttäviä esim. terveydenhuollon ammattilaisen todistuksia.

  • Mikäli poissaolot liittyvät infektio-oireisiin, koronatestauksiin ja testitulosten odottamiseen, niin tästä poissaolorajasta joustetaan. Edellytyksenä on kuitenkin, että opiskelija oma-aloitteisesti ottaa selvää kurssilla tehtävistä asioista ja hoitaa opettajan ohjeiden mukaan kurssin tehtävät ja arvioinnit kuntoon.

Poissaolot riskiryhmiin kuuluvilla

  • Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus tulee perustella (Wilman poissaololomake)
  • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita
  • Sairaus sekä opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.
  • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon opiskelijan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta.
  • Opetuksen järjestäjä edellyttää poissaolon perusteiden arvioimiseksi huoltajaa/täysi-ikäistä opiskelijaa toimittamaan hoitavan lääkärin tekemän lääkärintodistuksen opiskelijan kuulumisesta riskiryhmään
  • Mikäli kyseessä on perheenjäsenen riskiryhmään kuuluminen, edellytetään hoitavan lääkärin kirjallista lausuntoa (ei diagnoosia)
  • Opiskelu näissä tapauksissa on pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua

Matkustaminen

Jos olet matkustanut ns. riskimaassa lähiaikoina, niin suositeltu 14 päivän karanteeni on pidettävä. Kouluun ei voi palata ennen karanteeniajan täyttymistä.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot Valossa

Terveydenhoitajalle (Marjo Kollin) ja lääkärille (Heli Keränen) pääsee vain ajanvarauksella. Ns. avovastaanottoa ei järjestetä. Ajanvaraus puhelimitse (040 1331 552) tai Wilma viestillä. Terveydenhoitaja on koululla päivittäin. Poikkeuksista ilmoitetaan infotaululla, jonka löydät terveydenhoitajan oven vierestä.

Valon terveydenhoitajalle tai lääkärille ei tule mennä hengitystieoireisena. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Koronavirusepäilyssä saat apua netistä esimerkiksi Omaolo.fi –sivustolta.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaanotot Valossa

Koulukuraattori (Tuija Landström, puh. 040 1647 202) ja koulupsykologi (Marjo Huovinen, puh. 050 5404 938) ovat tavattavissa kaikkina arkipäivinä. Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, WhatsApp- tai tekstiviestillä. Koulukuraattori ja koulupsykologi ottavat opiskelijoita vastaan heidän toivomuksensa mukaisesti sekä lähitapaamisissa, että etänä.